Gilios mintys

Pazymek.lt - junkis ir spėk, kur fotografuota!

Jei žmogus iš tikrųjų stiprus, jis pripažįsta savo silpnybes [O. de Balzakas]

Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5211