Pazymek.lt - junkis ir spėk, kur fotografuota!
Viskam galima atsispirti, tik ne gerumui. [Ž. Žakas Ruso]
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5193