Pazymek.lt - junkis ir spėk, kur fotografuota!
Sąžinė yra žmoguje esantis Dievas. [V. Hugo]
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5195