Pazymek.lt - junkis ir spėk, kur fotografuota!

Gyvenimo keliai vos matos
Kiek jų daug, kokie jie platūs
Dar nežinomi beveik…
Na tai kas, tik drąsiai eik!

Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5303