Pazymek.lt - junkis ir spėk, kur fotografuota!

Jaunystė – juoko pilna,
Jaunystė – tai daina.
Jaunystė – meilės pasaka,
Tik nuostabiai trumpa.

Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5319