Motinos dienos sveikinimai

Pazymek.lt - junkis ir spėk, kur fotografuota!
Švieti mums kaip saulė ir mokai kitus
Pilkoj kasdienybėj atrasti džiaugsmus.
Už tavo gerumą mes prašom lemties
Vaivorykščių tiltą į laimę nutiest!

Būk laiminga, mama!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3800
Miela Mamyte, patikėk, neturime nieko brangesnio už tave. Tegul prabėgusių metų našta neišsekina tavo gerosios širdies, neužgesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta tavo darbščiosios rankos, rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant tavo lūpų, o gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3799
Paklaidžioję likimo vingiais,
Pažinę laisvę ir vargus
Sušilti visada sugrįžtam
Į mylimus tėvų namus.

Prie mielo židinio susėdę,
Vėl pasijusime maži,
O visos negandos ir bėdos
Išeis kažkur toli toli...
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3798
Duok man, mama, savo ašarėlę –
Pasodinsiu ją po langeliu.

Pasodinsiu, užauginsiu gėlę
Skaistesniu už saulę žiedeliu.

Supsis jos žiede mažutis vaikas,
Užliūliuotas motinos dainų...
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3797
Ant močiutės kelių
Baltas gulbių sostas.
Ir užmiega vėjas
Ant močiutės kelių.

Ant močiutės rankų
Volungėlė gieda,
Volungėlė gieda
Ir žibuoklių keras.

Ant močiutės lūpų
Pasakos gyvena
Apie aukso žiedą,
Apie stiklo kalną.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3796
Ačiū tau už meilę, už naktis bemieges,
Už švelnumą rankų, šilumą širdies.
Visada tu būsi kaip gražiausias žiedas
Gėrio ir kantrybės, džiaugsmo ir vilties.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3795
Mamyte, mama, mama,
šaukiu tave balsu!
Tai tu, mamyte mano,
geriausia iš visų!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3791

Mama, tu gražiausia mano gyvenimo gėlė, tu apgaubi mane džiaugsmu ir meile – ačiū tau, mano mama miela!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3790
Žemėj pasklido švelni šiluma.
Tyliai suskambo tavoji daina.
Leisk prisiglausti, mamyt, prie tavęs.
Meilė tavoji te neapleis manęs.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3789

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Sunkiomis gyvenimo minutėmis, kai daros liūdna širdyje, linkiu tau vaiko bučinuko ir tyžtančio saldainio jo delnuke...
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3784
Kiekvieną rytą, kai tik nubundu, nors akimirkai prabėga vaizdinys iš praeities. Aš niekuomet nežinau, ką pasakysi staiga užklydus į mano mintis. Stebiuosi, ar tai mano ilgesys sugrąžina tavąsias rankas ir akis, ar tai tavo meilė atskraidina veido šypseną ir širdies šilumą. Mane lydintis tavasis gerumas, mama, visuomet atsiranda šalia, kai užklumpa sunkiausios minutės, valandos, dienos. Tuomet ypatingai jaučiu mūsų dvasinį ryšį. Tu vienintelė gali išklausyti nepasmerkusi, suprasti nepajuokusi, atleisti neapkalbėjusi.
Nepagalvok, brangi Mama, kad prisimenu tave tik tuomet, kai sunku... Ne, mano Saule! Ne, mano Laimės žvaigždele! Ne, mano Meilės gėlele! Esu tavo didžiulės šventės džiaugsme visa širdimi. Apkabinu tave ir bučiuoju.
Tu spindėk, mano mama, lyg saulė
Virš pavasario sodų baltų.
Man nušvieski kelius per pasaulį
Atsiminimais vaikystės dienų.

Tu esi reikalinga, mamute,
Ne tik man, bet ir mano vaikams –
Lyg paukščiukai aplink jie sutūpę
Tavo meilės lyg duonos vis lauks.

Na ir kas, kad visi mes suaugę,
Savarankiški metų kely...
Bet tavų patarimų sulaukę
Pasijuntam dvasia stipresni.

Motinėle, esi mums brangiausia –
Vien tik tau puokštė rožių didžiausia.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3782
Į mėnulio glėbį įsisupus
Aš prisimenu, motut, tave,
Kaip lopšine, švelniom rankom, lūpom
Tu liūliuodavai prieš miegą vakare.

Ir dabar užmigusi sapnuoju
Tavo veidą, lūpas ir rankas...
Vėl parbėgusi laiku būtuoju
Gydau gerumu žaizdas senas.

Paskaityki, mama, trumpą laišką
Įsisupus mėnesio glėbin...
Ir manosios meilės žodžių žaismą
Pasidėki mylinčion širdin.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3781

Tu lyg lietus, kuris nuplauna sąžinės krantus
Rasos lašais ant žemės akmenų tylių...
Apgaubki laime pievoj žaidžiančius vaikus
Ir pienės pienu piešk pasaulį ant delnų...

Būk jiems gaiva, kuri ateina po staigaus lietaus,
Būk baltas rūkas, sklendantis link debesų,
Tyra, dora ir dieviška palaima iš dangaus,
Gyvenanti dėl meilės ir kančios.

Esi viena tokia, be galo mylima! Ir būk laiminga tarp savų vaikų!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3779
Atnešiau tau ilgesingą savo dainą – dainuokim šiandien kaip kadais.
Iš savo jausmų supyliau prisiminimų pylimą prie jūros – ateiki, ten rasi mane.
Priskyniau tau įvairiaspalvių lauko gėlių puokštę – tegu tave svaigina aromatas jų.
Pasėmiau šaltinio vandens ir palaisčiau juo tavo širdį, kad gyventum ilgai ilgai...
Apkabinau savo vaikus, kad prašydami tavo sektų pasakų, man primintų tave.
Atsivedžiau savo šeimą, kad pripildytų tavo namus gyvenimo džiugesiu – tik tu šypsokis, mano mama miela.
Neišeisim ilgai, kad pajustum, kaip mums esi reikalinga ir mylima, brangioji mamyte.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3778
Baltų sodų žydėjimas tik motinai mano,
Raibų paukščių čiulbėjimas tik motinai mano.

Nenustosiu dėkoti, nenustosiu mylėti –
Pripratai vaikų laukt, pripratai tu ilgėtis.

Baltų žiedų pūgos nuneš mane atminimų šalin,
Baltų žiedų pūgos atpūs mane motulės širdin...

Nepavargsiu kartoti, kad gyvenimo lietūs
Varė naktį šalta gatvele, kad tik būčiau šalia.

Išvarytą priimki į gerumo pasaulį,
Apkalbėtą paguoski, kad nušvistų man saulė!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3777
Rodos, nebūtų saulės šviesos,
Jei nebūtų motulės –
Rodos, nebūtų pasauly tiesos,
O rūpesčiai slėgtų užgulę.

Rytą ir vakarą saulė esi,
Mūsų brangioji mamyte.
Savo esybe tu mums švieti,
Tu – amžinoji gyvybė.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3776

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Mama, lai ši pavasario šventė būna džiaugsminga, o liūdesio šešėliai niekada netemdo tavo akių. Myliu ir linkiu tau daug laimės!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3773
Mama, linkiu, kad džiaugsmas lydėtų, kad skrietų dienos lyg daina, vargai ir rūpesčiai neliestų, širdis būtų laimės pilna!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3772
Kas vakarą niūniuoja
Liūdnąsias lopšines,
Glėby tave supuoja,
Kol dar esi maža.

Basom kojelėm bėgai,
Netyčia pargriuvai,
O kas tave paguodė,
Kai graudžiai tu verkei?

Mamos tik švelnios rankos
Primins senas dienas,
Mamos tik vienas žodis
Vėl taps šviesia žvaigžde.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 802