Sveikinimai su Naujaisiais metais


Lai klojas po kojom
Tau laimės vainikai,
Jai šypsos ir šviečia
Graži ateitis.
Lai šie 2018-ieji metai
Tau atneša laimę,
O ypač, ko trokšta
Tavoji širdis.

Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1556