Sveikinimai su Naujaisiais metais


Su baltutėm snaigėm
Su ryto aušra
Su naujaisiais metais
Sveikinu tave.

Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 4193