Valentino dienos sveikinimai


Kai nemyli nieko – tai vienišumas.
Kai myli visus – tai šventumas.
Kai myli tik save – tai vienatvė.

Edmundas Malūkas

Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Valentino diena į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5164