Velykiniai sveikinimai

Pazymek.lt - junkis ir spėk, kur fotografuota!

Aleliuja, aleliuja,
Jau Velykos netoli.
Aleliuja, aleliuja,
Susitikime visi.

Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną! Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 4008