Gilios mintys


Kūdikiai - gražiausios gėlės, žydinčios šiapus rojaus vartų.
Dr. DaviesTingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5628
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5628