Mokykliniai linkėjimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Mokytojų dienos proga linkiu geros nuotaikos ir žingeidžių mokinių, neblėstančio optimizmo ir neišsenkančios energijos.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Ačiū, mokytoja, už kantrybę ir dėmesį, už sunkų jūsų darbą, gerumą ir supratimą. Linkiu Mokytojų dienos proga neišsenkančių idėjų ir kad niekada neišblėstų meilė darbui.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Brangi mokytoja, ačiū, kad vedate mus žinių keliu, ačiū už jūsų išmintį ir gerumą! Linkiu, kad darbas teiktų džiaugsmą, o mokiniai jus vertintų ir gerbtų!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Sveikinu su Mokytojų diena ir linkiu kantrybės, mokinių meilės bei nuoširdžios pagarbos už jūsų didį triūsą. Ačiū, mokytoja!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Draugystė nėra kažkas, ką galima aprašyti popieriuje, nes tada ji galėtų išsitrinti. Negali ji būti ir išskaptuota ant uolos, nes uolos sudūlėja. Tikra draugystė išsaugoma giliai širdyje, kur išlieka amžinai.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Tegul nepritrūksta Jums sveikatos, kantrybės, šilumos ir atsidavimo. Tegul jūsų žodį ir darbą lydi mokinių dėkingumas ir pagarba. Su Mokytojų diena!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Nulipdyti gražią skulptūrą ir įkvėpti jai gyvybę - kilnu.
Bet išugdyti jauną protą, savaip subrandinti jauną sielą ir įkvėpti jai tiesos jausmą - dar kilniau. [V. Hugo]
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Linkiu, kad šie mokslo metai būtų kupini įsimintinų akimirkų, naujų pažinčių ir galimybių tobulėti!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Svajojome būti suaugę,
Skubėjom išskristi pakėlę sparnus,
Tik nė karto nesusimąstėm,
Kad mokyklinės dienos dėl to amžiams pražus.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Atvirukai klasiokams, mokytojams 161Atvirukai klasiokams, mokytojams 349Atvirukai klasiokams, mokytojams 355Atvirukai klasiokams, mokytojams 429
Išeisime šiandien ir tyliai užversim mokyklos duris.
Ištarsim "sudie" paskutinį jau sykį,
Kol prie mokyklos mums plaukus vėjas taršys.
Skambutis skardus nebešauks jau kas rytą,
Nes išskrisim kaip paukščiai išmokę skraidyt.
Jei dar sugrišime čia kitą kartą, tuščios klasės mus pasitiks...
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Rytais neskambės jau mokyklos skambutis,
Staiga jis pradings kaip rūkas ryte.
Išskrisime mes kaip rudeniniai paukščiai
Ieškoti laimės kiekvienas savame kelyje.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Linkim tau pasisekimo,
Daug laimingų valandų,
Laimės, džiaugsmo tarp berniukų
Ir po bučkį nuo visų.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Jeigu nori dešimt gauti –
reikia mokslo paragauti,
Su berniukais nelakstyti,
o knygelę paskaityti!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Tu juk nepamirši vaikiškų išdaigų,
Savo mokslo metų ir senų draugų,
Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido,
Nors širdy ir daros neapsakomai sunku...
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Iš praeities
Staiga prisiminimai
Seni išplauks
Ir prieš akis ilgai
Šlamės klevai
Toj rudenio alėjoj,
Švies mokykla -
Sena, baltais langais...

O klasėje atrodys
Taip, kaip buvę:
Seni suolai eilėm,
Juoda lenta...
Ir sakinys -
Lyg užrašytas vakar -
Su ta pačia gramatine klaida.

Tik kaip surast
Kažkur tarp vadovėlių
Tas klasės nuotraukas
Labai labai senas?
...ir nors sekundei
Kad išplauktų vėlei
Lyg iš miglos
Man tavo šypsena.

O klasėje atrodys
Taip, kaip buvę:
Seni suolai eilėm,
Juoda lenta...
Ir sakinys -
Lyg užrašytas vakar -
Su ta pačia gramatine klaida.

Mano senai mokyklai, Remigijus Baltrušaitis
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Nepamirški draugų Tu ir klasės,
Prisiminki mokyklos takus,
Niekur nieko gražesnio nerasi
Už mokyklinius savo metus.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Kaip linksma spausti rankoj atestatą,
Nors teks palikti klasę, suolą ir draugus.
Draugai rytoj jau bus išsiblaškę po pasaulį.
O klasė? Klasė - jau kitų.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Išeiname, nes laukia kelias kitas.
Paliekame mes viską, kas brangu -
Vaikystę, klegesį, draugus -
Nors žinome, kad kelio atgalios nebus...
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Kaip pavasarį tirpstantis sniegas,
Kaip negrižtantis aidas dainos...
Taip tos klasėje praleistos dienos
Nebegriš, nebegriš niekados.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Iš nerimo žiedai ant stalo rausta,
Nerimsta žvilgsniai lūkesčio pilni,
Tarytumei ir gėlės jaučia,
Kad šiandien iš mokyklos išeini.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
123