Sveikinimai su krikštynomis

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Linkiu begalinio džiaugsmo supuojant mažylę ant rankų, kantrybės ir stiprybės auginant savo angelėlį, ramių naktų ir pieno upių, ištvermės ir kantrybės einant gyvenimo keliu. Būkite sveiki ir laimingi!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Dar apgaubtas stebuklų skraiste,
Ir veidukas dar švyti kaip saulė,
Kai miegodama šypsais sapne.
Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Tegul lieka toks labai ir labai ilgai!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Lai šiandien giesmes tau suoks angelai ir džiūgaudami laimės mels.
Lai debesys padangėj šoks, o vėjas už langų tau gros.
Lai visi žiedai šypsosis ir švelnų aromatą skleis vien tik tau, mažyti!

Linkim tau daug laimės ir visko, ko širdelė kada trokš.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Tau, vaikeli, dovanojam Mes ramunių pievą.
Garbanotą debesėlį Ir švelniausią vėją.
Tavo šypsena tyra Šviečia mums kaip saulė.
Tu brangiausias mums esi Visame pasauly!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Šiandien tave pakrikštijom,
Dabar tu katalikas.
Užaugsi didelis, stiprus,
Nors šiandien dar visai ridikas.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Suskambo bažnyčios varpeliai,
Laikas krikštyti vaikelį.
Maži angelėliai kviečia
Tapt krikščionišku piliečiu.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Tegul, vaikeli, Tavo vardas Bus pats gražiausias is visų.
Na, o pradėtas Tavo kelias Tevirs labai plačiu keliu.
Tegul globos vaikystės guolį Mažieji Dievo angelai
Ir pasakų nykštuką trolį Nakčia atves šilti sapnai.
Tegul nepašykštės likimas Gerumo,
meilės ir sparnų Kad kiltumei aukščiau už paukštį,
kad būtumei žmogum geru!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Kiekvienam gimusiam Dievas užrašo:
Ant delno - laimę,
Ant lūpų - meilę,
Širdy - tikėjimą,
Akyse - viltį.
Lai Tave visada globoja mažas angeliukas...
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
1. STABTELĖK su savo vaiku - kai kiti aplink šitaip skuba.
2. VAIKŠČIOK su savo vaiku - kai kiti vien tik bėga.
3. KALBĖK su savo vaiku - kai kiti geriau šaukia.
4. KLAUSYKIS vaiko - kai kiti apsimeta užsiėmę.
5. JUOKIS su savo vaiku - kai kiti žiūri piktai.
6. ŽAISK su vaiku kiti patys nori būti linksminami.
7. PAGIRK savo vaiką - kai kiti mato tik prasižengimus.
8. MOKYKIS iš savo vaiko - kai kiti yra praradę žinių poreikį.
9. SVAJOK su savo vaiku - kai kiti tapo labai ciniški.
10. SKAITYK su savo vaiku - kai kiti pirmenybę teikia televizoriui.
11. MELSKIS su savo vaiku - kai kiti yra praradę tikėjimą.
12. ATSIPRAŠYK savo vaiko - kai kiti apsimeta neklystančiais.
13. DRAUSMINK savo vaiką - kai kiti nesugeba nustatyti apribojimų.
14. APKABINK savo vaiką - kai kiti neįvertina prisilietimo jėgos.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Atvirukai krikštynų proga 325Atvirukai krikštynų proga 305Atvirukai krikštynų proga 284Atvirukai krikštynų proga 131
Tegul krikšto žvakutės liepsnelė
Niekada neužgęsta širdy.
Tegul neša tik viltį ir laimę,
bei neleidžia paklysti gyvenimo kely!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos,
švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys..
Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos,
sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Mieli krikšto tėveliai
Ši diena ypatinga,
Degant baltai žvakelei
Šiandien tapsiu turtingas.
Gausiu meilę Dievulio
Dovanų kalnelius,
Kunigėlio palaimą
Ir antrus tėvelius.
Į tikėjimo kelią
Vartelius man atversit
Ir mane pirmą kartą
Pas Dievulį nuvesit.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Krikšto tėveliams palinkėsim sėkmės,
Jie rūpintis krikšto vaikeliu turės,
Paguosti nelaimėj ar dalintis džiaugsmais,
Visad patarti, būt geriausiais draugais.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Visi šiandieną susirinko
Tavęs pasveikinti, mažuti,
Bažnyčioj sukalbėt maldelę,
Uždegt ta proga po žvakutę...
Šią ypatingai gražią dieną
Baltu drabužiu pasipuošęs,
Palydimas krikšto tėvelių,
Tapti krikščioniu pasiruošęs...
Tegul vien laimė, meilė, gėris,
Tave telydi visados..
Krikšto žvakelės šildanti liepsnelė,
Te šviečia, neužgęsta niekados.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Linkiu, kad būtum žmogumi, kuris kitus jaučia ir supranta, kuris siekia gėrio, grožio bei tiesos.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Nušviesk bažnyčią savo šypsena,
šiandien išaušo tavo Krikšto diena,
Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo,
Nusiris nuo širdies nuodėmingas akmuo.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Krikštynos - tai šventė mūsų širdy,
Iš dangaus nusileidžia angeliukai balti,
Šypsosi giminės ir krikšto tėvai,
Šiandien tu, kūdikėli, krikščioniu tapai.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Tėvo rankos mane neša
Šiandien į Bažnyčią krikštui,
Aš matau šviesos dėmelę
Ten aukštai virš kryžiaus.
Liečia kaktą vandenėlis
Gera, gera širdyje,
Vėl matau šviesos dėmelę
Aš pakėlęs akeles.
Apšvietė žvakutė širdį,
Šypsosi visi svečiai,
Aš liečiu rankutėm švelniai
Šviesą, kuri tūno ten aukštai.
Aš žinau, tikrai žinau,
Kad ten tu mane matai,
Ir linki man šiandien
Būt laimingam amžinai.
Tėvo rankos mane neša
Su žvakelės liepsnele,
O širdelėje man gera,
Nes mačiau, mamyt, tave.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo,
tėvai turbūt sudrebintų žemės rutulį.
Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklausytų nuo žmonių skaičiaus puotoje,
tėvai, turbūt sukviestų visą pasaulį.
Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams...
Rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
O kaip džiaugiuosi, kad pasirinkot Jūs mane,
Ir sutikote pakrikštyti tada
Kai Kalėdų šerkšnas spaudė širdį,
O krikšto žvakė ją sušildė.
Smagu bus augti ir juokauti,
Su tavimi dėde pabendrauti,
Tau teta laišką parašyti
O per atostogas pasimatyti.
Žinau, kad Jums gali būt sunku,
Bet padaryti nieko negaliu
Tėveliai šitaip pasirinko,
Bet mūsų nuomonės dėl to sutiko
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
12