Kalėdiniai sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Linkiu, kad šv. Kūčių vakarą pasimirštų visos bėdos, o šv. Kalėdos atneštų naujas viltis.
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Išmokim atleisti, išmokim pamilti, ant angelo sparno į dangų pakilti. Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę, tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę... Su šventom Kalėdom!
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Uždekime žvakes ir sėskime
Prie švento Kūčių stalo
Be pykčio, be skriaudos,
Be nuoskaudų ir melo.
Atraskime viens kitą
Ir gyvenimas lai bus
Vien laimė, gėris,
Džiaugsmas ir palaima.
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Šventų Kalėdų džiaugsmas
Apgaubia šiluma.
Jau artinasi šventė
Palaimą nešina.
Suvirpins vėlei širdis
Ir jas užlies džiaugsmu.
Linksmų šventų Kalėdų
Ir metų Jums gerų!
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Tikėki stebuklu ir tu jį patirsi, kai Kalėdos pabels į tavo duris, nes džiaugsmo ir laimės niekada nebetrūks tavo širdy.

Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Sveikinu su šv. Kalėdom ir iš visos širdies linkiu, kad netrūktų pinigų kišenėse ir gerų minčių galvoje, o laimė svaigintų kiekvieną dieną.
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Širdis lai džiaugiasi, juk ant slenksčio Kalėdos! Ta proga tikėjimo, meilės ir laimės jums linkiu.
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Sveikinu su Kalėdomis ir linkiu, kad ši šventė į jūsų namus atneštų meilę ir džiaugsmą, sėkmę ir laimę, meilę ir tikėjimą.
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Sveikinu su šv. Kalėdom ir linkiu daug laimės bei sveikatos, svajonių išsipildymo ir džiaugsmo, lai šiąnakt gimęs Kūdikėlis Jėzus tave globoja ir saugo nuo liūdesio, bėdų, nerimo.
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Kalėdiniai atvirukai el. paštu 8Kalėdiniai atvirukai el. paštu 10Kalėdiniai atvirukai el. paštu 212Kalėdiniai atvirukai el. paštu 21
Lai šviesų Kalėdų rytą išsipildys viskas, apie ką svajoji, džiaugsmo ir laimės netrūks, o liūdesys liks tik prisiminimuose.
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Su šv. Kalėdom! Lai ši stebuklinga šventė užlies jūsų gyvenimą šviesa, šiluma, džiaugsmu ir laime.
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!

Lai Kūčių stalo žvakučių liepsnose sutirpsta bėdos, o išaušęs Šv. Kalėdų rytas atneša vien sėkmę, stiprybę ir viltį!
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų
Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu.
Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku -
Taip metai iš metų... ir viskas ratu.
Ar norim - nenorim, jie neša mus vėl
Į naują rytojų, tikriausiai, todėl,
Kad viską pradėtume jau be klaidų...
Ir meilė pripildytų širdis visų!
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Apsnigtais takeliais rieda
Išsipusčiusios Kalėdos.
Rankose – snieguolė, žiedas,
Pamary įmintos pėdos.
Nosys prie langų prišalo
Jums, belaukiantiems senelio
Su meškute ir zuikučiu,
Jis atneš daug dovanų!
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Už lango lėtą šokį šoka baltos snaigės,
Laukuos aplink balta balta tyla.
Ateina lauktos šventosios Kalėdos,
Į širdį tyliai beldžias ramuma...
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,
Kas buvo, ką rytoj likimas duos.
Tegu Kalėdų snaigės šoka baltą šokį -
Juk reikia mūsų sielai atgaivos.
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Jau žemę gaubia šaltas gruodžio grožis,
Pražydo ant langų ledinės baltos rožės.
O širdys virpa... tas Kalėdų ilgesys...
Lai įsižiebs viltis žvaigždynų spindesy!
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Dega žvakės ant eglutės,
Vartos antis ant lėkštutės,
Eina senis su snieguole,
Dovanėles dovanoja.
Jeigu geras tu buvai,
Gausi šližikų dykai!
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Kai girtas zuikelis ridena baranką ir senis ateina su šnapso bačka, kai baltas arklys palei langą vaidenas - žinok, kad Kalėdos jau lanko tave. Linksmų švenčių!
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
Kai niekas nemato ir niekas negirdi,
Tai angelo balsas ateina į širdį.
Kalėdų naktį paguodžia mus tyliai
Ir laimina tuos, kurie laukia ir myli...
Susikurk atviruką ir siųsk Kalėdinį sveikinimą el. paštu!
1234...78