Sveikinimai su Mokytojų diena

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Mokytojų dienos proga linkiu geros nuotaikos ir žingeidžių mokinių, neblėstančio optimizmo ir neišsenkančios energijos.
Ačiū, mokytoja, už kantrybę ir dėmesį, už sunkų jūsų darbą, gerumą ir supratimą. Linkiu Mokytojų dienos proga neišsenkančių idėjų ir kad niekada neišblėstų meilė darbui.
Brangi mokytoja, ačiū, kad vedate mus žinių keliu, ačiū už jūsų išmintį ir gerumą! Linkiu, kad darbas teiktų džiaugsmą, o mokiniai jus vertintų ir gerbtų!
Sveikinu su Mokytojų diena ir linkiu kantrybės, mokinių meilės bei nuoširdžios pagarbos už jūsų didį triūsą. Ačiū, mokytoja!
Tegul nepritrūksta Jums sveikatos, kantrybės, šilumos ir atsidavimo. Tegul jūsų žodį ir darbą lydi mokinių dėkingumas ir pagarba. Su Mokytojų diena!
Nulipdyti gražią skulptūrą ir įkvėpti jai gyvybę - kilnu.
Bet išugdyti jauną protą, savaip subrandinti jauną sielą ir įkvėpti jai tiesos jausmą - dar kilniau. [V. Hugo]
Iš praeities
Staiga prisiminimai
Seni išplauks
Ir prieš akis ilgai
Šlamės klevai
Toj rudenio alėjoj,
Švies mokykla -
Sena, baltais langais...

O klasėje atrodys
Taip, kaip buvę:
Seni suolai eilėm,
Juoda lenta...
Ir sakinys -
Lyg užrašytas vakar -
Su ta pačia gramatine klaida.

Tik kaip surast
Kažkur tarp vadovėlių
Tas klasės nuotraukas
Labai labai senas?
...ir nors sekundei
Kad išplauktų vėlei
Lyg iš miglos
Man tavo šypsena.

O klasėje atrodys
Taip, kaip buvę:
Seni suolai eilėm,
Juoda lenta...
Ir sakinys -
Lyg užrašytas vakar -
Su ta pačia gramatine klaida.

Mano senai mokyklai, Remigijus Baltrušaitis