Sveikinimai su vardo diena

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!

Lai tavo vardą pagarba lydės,
Kaip žmogų lydi amžinai šešėlis.
Lai tavo vardas pelenuos žibės,
Ir tenedrįsta abejot verte jo joks praeivis.

Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su vardadieniu į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5450
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5450