Velykiniai sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!

Suskambo Velykų varpai sidabriniai -
Šviesiau dabar bus ir laukuos, ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą Išganymo šventę.

Su šv. Velykom!

Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 4014
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 4014