Mokykliniai linkėjimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Eglės šlamės ir toliau prie mokyklos,
Jų šešėliai uždengs prabėgusius metus,
Bus dar pamokos, džiaugsmas ir knygos,
Tik štai mūsų čia jau nebus.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Ei, ar girdi, kaip klasės durys užsidaro?
Tad paskutinį kartą paklausyk,
Kaip aidi senų laikų girgždesys.
Klevai jau užaugo ir linki prie vartų
Sėkmingai pradėti mums naują gyvenimo kelią.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Būna lygiai ir gera, ir liūdna
vien dėl to, kad buvai ir grižai,
kad kažkur ant gyvenimo dugno
lieka vaikiški mūs parašai...
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Dar daug dienų sode žydės alyvos,
Dar daug naktų žvaigždės danguje mirgės,
Bet ar dar bus jaunystė, rymanti prie knygų,
Bet ar dar bus toks juokas kaip šiandien.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Brauksi ašarėlę tyliai nuo blakstienų
Paskutinį kartą klasėn žengdama
Ir matysi veidus, artimus ir mielus,
Bet nebegriš jau niekad mokinio dalia.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Alyvoms vystant teks palikti klasę,
Kurioj praleidai daug puikių dienų.
Galbūt sustosi susimąsčius,
Nejaugi amžiams išeinu?
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Pirmąkart žaisliukus palikai namie,
Parkeris ir sąsiuvinukai nuo šiol lydės tave.
Nuo šiandien tu jau pirmokėlis,
Sėkmės aš tau daug daug linkiu,
Lai šis spalvotas vadovėlis
Geriausiu taps tavu draugu.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Rodos, nieko neįvyko,
O įvyko šitiek daug,
Tu nuo šio saulėto ryto
Jau pirmokas, bręsk ir auk.
Knygos, skaičiai ir raidelės
Tavęs laukia ant suolų.
Mokslo duonos paragavęs
Tapki dideliu žmogum.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Kas nedrąsus šį rytą pabudo,
Nešė virpančią puokštę delne?
Kas prie mamytes rankų prigludo,
Kai reikėjo likti klasėj vienam?
Kam skirta viską pradėt pirmą kartą:
Mokytis, piešti, skaičiuoti, rašyt?
Kam lemta augt ir pakeist seną kartą.
Tau, pirmokėli, sėkmės tau, mažyt.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Atvirukai klasiokams, mokytojams 353Atvirukai klasiokams, mokytojams 431Atvirukai klasiokams, mokytojams 131Atvirukai klasiokams, mokytojams 459
Tegul visos žemės raidės taps geriausios tavo draugės,
Mokykis gerai, vaikeli, ženk į priekį po žingsnelį.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Ar supranti, kad čežantys rugsėjo lapai
Jau paskutiniams metams pašaukė tave,
O virpanti ranka pirmoko tavo rankoj-
Tai pasimatymas su savo vaikyste.
Ar supranti, kad jau atėjo laikas
Subręst ir apsispręst dėl ateities.
Tu - šios mokyklos abiturientas,
Kiek daug suspėt per šiuos metus reikės.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Tarp brangių savo klasės draugų,
Tarp pažįstamų sienų, veidų paskutinė rugsėjo pirma,
Jau tokia 12 -oko dalia.
Neliūdėk, viskas eina pirmyn,
Dienos neš skausmą, džiaugsmą tolyn.
Tik tikėk savimi ir tegu
Tau likimas bus ypač dosnus.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Išeisi, palikęs vaikystę,
Pirmąsias klaidas, paauglystę,
Čia meilė pirmoji dar dūsaus ilgai,
Liūdės pamiršti sąsiuviniai.
Trumpos pertraukos, jų šurmulys,
Lentoje nebaigta užduotis,
Laiko upė tekės, jos užtvenkt negali,
Paukščiai grįžta, o tu išeini.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Na, kodėl, kai aplinkui toks kerintis grožis:
Žydi obelys, paukščiai susuko lizdus,
Kai jaunystė kaip žiedas pradėjo tik skleistis
Teks užverti duris ir palikti draugus.
Vieną kelią iš šimto tau teks pasirinkti,
Pasitark su širdim, apsispręsk ir tada
Drąsiai ženki gyvenimo savo sutikti
Ir te laimė į kelią išlydi tave.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Už šių mokyklos durų daug takelių,
Kelių ir vieškelių, kuris gi skirtas tau?
Juose bus visko: džiaugsmo ir vargelių,
Vienų mažiau, kitų šiek tiek daugiau.
Bet šiandien vis dar linksminkis ir šėlki,
Jaunystės vėjas tau neleis nurimt.
Draugus apglėbęs juoksies, gal net verksi,
O ryt su likimu išeisi susitikt.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Liko 100 dienų tarp klasės draugų,
Liko 100 dienų tarp mokyklos suolų,
Vienas šimtas dienų svajomis apsuptų,
Vienas šimtas dienų, kai dar jauties čia savu.
Laiko jūra banguos, dienos plauks vis greičiau,
Tu moksleivio dalia džiaugsies nebeilgai.
Juokis, šėlk ir kvailiok su draugais artimais,
Nes pavasarį teks atsisveikint su jais.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Čeža lapai auksinio rudens,
Paukščių virtinės dangų graudina.
Tavo akys su liūdesiu žvelgs
Pro mokyklinį langą į tylą.
O paskui tarp senelių suolų
Ties kruva sąsiuvinių palinksi
Nerimausi dėl kito klaidų
Ir taisysi, taisysi, taisysi.
Mokiniai vis ateis ir išeis,
Pasiėmę tavęs po dalelę,
O tu šilto rugsėjo takais
Naujus mokinius vesi į kelią.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Gražesnio žodžio nerandu
Už paprastą lietuviškąjį "ačiū",
Kurį išmokėt pamokų metu
Tarsi burtažodį ,atėjusį iš bočių.
Dar padėkot norėjau už žinias,
Už šilumą, už rūpestį, už meilę,
Už tai, kad man padėjot save rast,
Išmokėt nepalūžt, padarius klaidą.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Kuo daugiau išdalina kitiems,
Tuo labiau praturtėja pati.
Skleidžia šilumą savo visiems,
Neša žiburį šviesų kely.
Kas ji?
Mokytojo širdis.
Kviečia augti dvasia ir protu,
Moko būti pačiu savimi,
Ji vis žadina laisvę žmonių,
Ji vis ten, kur vaikystė žavi.
Kas ji?
Mokytojo širdis.
Jai vis lemta sutikti mažus,
Prisirišti prie jų ir pamilt,
Užauginti jaunystės sparnus
Ir paspaudus rankas išsiskirt.
Kas ji?
Mokytojo širdis- jusų širdis.
Didžiuojuos, kad jūsų buvau mokinys.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Kai paskutiniai zingsniai nuaides mokykloj. Kai paskutini karta trinkteli duris. Sustok ir pagalvok.. Vaikystes skardu juoka gal suole palikai? O gal "Atleisk" kuriam nepasakei? Dar paklausyk skambucio paskutinio aido!! Nesauks i klase jis daugiau..
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
123