Vestuvių linkėjimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Linkiu ištikimybės, kantrybės ir pagarbos vienas kitam.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Linkim eiti per žemę laimingiems, kasdien lai saulės spindulių nestinga ir vien tik obelų žiedais jums sninga!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Tegul gyvenimas jums neš gražiausią dainą,
Kaip paukščiai neša saulę ant sparnų,
O mes šiandien pasveikinti atėjom
Ir atnešėm jums laimę dovanų!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Linkime mylėt tvirtai vienas kitą,
Drąsiai žengti gyvenimo keliu,
Sukurti gražų šeimos lizdą, apgaubtą
Meilės ir ramybės spinduliais.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Saugokit židinį bendros ugnies,
Kad vėjai svetimi neišblaškytų.
Mylėkite viens kitą iš visos širdies,
Ir gelbėkite, ir ginkite viens kitą!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Mieli jaunavedžiai,

Te saulė Jus visad sušildo,
O meilė niekad neišblėsta,
Ir norai tegul išsipildo,
O laumės vien laimę jums lemia.

Linkime Jums tik tai, kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj. Būkit laimingi!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Jei sieksite laimės, tai siekit kartu,
Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit.
Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių,
Rytojun lyg pasakon ženkit.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Linkiu, kad niekad neišblėstų jūsų mylinčių širdžių ugnis, kad niekad neužgestų jūsų sukurtas šeimos židinys.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui,
O širdys – vienai laimei kurti,
Todėl, kad ir kiek daug dienų ar metų pralėks,
Saugokite vienas kitą kaip didžiausią turtą.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Atvirutės pasveikinti su vestuvėmis 431Atvirutės pasveikinti su vestuvėmis 355Atvirutės pasveikinti su vestuvėmis 141Atvirutės pasveikinti su vestuvėmis 161
Jei bus sunku, jūs ženkit neparpuldami ir savo antrą pusę saugokit kely. Linkiu išlikti amžinai drauge ir kasdienybėj nepamiršti, kaip stipriai mylit vienas kitą!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Tegul vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs.
Jeigu jau suvedė likimas,
Tegul jau niekas neišskirs.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Dvi žvaigždės šviečia du kartus ryškiau.
Dvi upės dvigubai gilesnę vagą rėžia,
O du takai į vieną platų kelią susilieja.

Būkite kartu laimingi!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Kai paukščiai gers dangaus žydrynės gaivą,
Mylėkit vienas kitą.

Kai viesulai ims siausti ir negandom dangus pajuos,
Laikykit vienas kitą.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Pagirdykit medžius, kai šauks iš karščio...
Ir jūrą atpažinkite laše!
Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai,
Liūdėt ir verkti – tyliai paslapčia.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Dviese būt tikrai geriau – ir saulė šviečia maloniau, ir gėlės žydi daug skaičiau, tad linkim ir skausme, ir džiaugsme likti drauge!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Jei eisit, eikit tik dviese,
Susikibkit tvirčiau –
Taip kely nepargriūsit
Ir nueisit toliau.
Už lango debesys
Juodi lai nesklando,
Tik gandras aplanko dažniau!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Būkit laimingi kartu šiam pasauly,
Ant vieno kelio, nušviesto saule.
Meilę branginkit, laimę apginkit,
Žiedais žydėkit, vaikus auginkit!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Tegul ant jūsų bendro tako
Žiedai gražiausi pražydės,
O sutuoktuvių proga linkim
Abiem daug laimės didelės!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Į tolumas nueina žmonės,
Kitiems kelius pramindami,
Bet meilės kelias... jis kiekvieno kitas
Ir jį tik pats surast gali.

Sunku juk bus, bet eikit neparpuolant
Ir draugą saugokit kely.
Gyvenkite abu kaip žmonės,
Kiekvieną dieną artimi ir mylimi.

Nuneškit meilės trapų žiedą
Lig pat senatvės, lig gilios.
Tegul vaikų vaikai iš jūsų pasimokys...
Šypsokitės ne tik džiaugsmuos, bet ir varguos!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Šiandien rankas sujungėte bendram gyvenimui,
O širdis – vienai laimei kurti,
Todėl saugokit vienas kitą kaip didžiausią turtą,
Mylėkite tvirtai viens kitą ir drąsiai ženkit gyvenimo keliais!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
12