Velykų linkėjimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Laimingi būkite sulaukę prisikėlimo valandos! Su šv. Velykom!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių, į tavo namus atneštų santarvės ir gerumo.


Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Tegu šv. Velykos suvirpina širdį ir atneša patį didžiausią džiaugsmą, o kiekvienas suvalgytas margutis lai išpildo tau po norą!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Šv. Velykų proga linkiu daug laimės ir sveikatos, ramybės ir džiaugsmo, kūrybingumo ir sėkmės darbuose bei skanaus margučio.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!