Velykiniai sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Pavasaris žadina sielą.
Jau skamba Velykų garsai.
Nors pievos dar nuogos, be pienių,
Tespindi margučių šimtai!
Po džiaugsmo margutį į širdį,
Po laimės margutį į mintį,
Po meilės margutį į žodį,
Kad šiltos Velykos pabudintų grožį.
Pražydo margučiai raudoni, žali,
Velykinio stalo garbiam vidury,
Kai šitiek linkėjimų, šypsenų, saulės,
Lai būna palaimintas mūsų pasaulis.

Šiltų Velykų!
Ridu ridu margučiuką
Atvelykio takučiu.
Nupiešiau ant jo paukščiuką,
Kad užtektume dainų,
Kad žydėtų mūsų dienos,
Darbus laimintų dangus,
Kad sugriūtų kreivos sienos,
Kai tekės sėkmės medus.
Rieda rieda kiaušinukas, ritas ritas margučiukas.
Iškabinki viduriuką, rasi aukso gabaliuką,
Linksmas bus pavasariukas.

Su šventomis Velykomis!
Saulės zuikučių, gražių margučių,
Pavasarinio vėjo ir lietaus gaivaus,
Ryto rasos, pavasarinės aušros,
Šventinės nuotaikos geros!

Su šv. Velykom!
Vėl su pavasariu prabuski, prisikelki,
Vėl širdyje pražyski žibute.
Su varpo dūžiais kilk naujai gyventi,
Su Aleliuja pilna krūtine.
Velykų šviesų rytą linkiu tau daug draugų,
Kiaušiniai lai ridenas ir mirga nuo spalvų.
Gražių pavasario dienų, ramybės, meilės kupinų,
Šį rytą palinkėt skubu ir bučinį skruostan nešu.
Žiedais išmargintą margutį
Velykų paštas atridens.
Linguos pamiškėje žibutės,
Pavasaris širdim sruvens.

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Velykiniai atvirukai 209Velykiniai atvirukai 202Velykiniai atvirukai 208Velykiniai atvirukai 203
Žinia išsvajota sielą gaivina,
Džiaugiasi žmonės, žydi gėlynai,
Maldos karščiausios plaukia į dangų -
Šventos Velykos visus aplankė!
Vaisių stalas ir bonkutė,
Skanus tortas ir silkutė,
Galvos skausmas, skrandžio ydos.
Tai vadinasi Velykos!

Teprisikelia mūsų širdys
Supratimui, užuojautai, pakantumui ir meilei.
Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo
Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!
Tegul Velykų rytas būna šviesus, stalas gausus, margučiai gražiausi, o pyragas skaniausias.
Tarsi Velykų kiaušinukai tebus pūsti tavo žandukai.
Lai saulė tau bučiuos nosytę, kai žaisi su draugais, dukryte.

Visas išdaigas tavo sudėjau į krepšelį,
Atidaviau kiškučiams išmesti į upelį.

Nuo šiol te angeliukai lankys tavo sapnus,
O saulės spinduliukai bučiuos į žandukus.
Taip giedra ir linksma, tiek šviečia vilties,
Vien meile norėtum dainuoti,
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,
Ir linksmos šventės visiems palinkėti.

Su šv. Velykom!
Šiandien į jūsų kiemą ritas švelniausiais mūsų žodžiais nudažytas velykinis margutis! Su Velykom!
Sveikinu, tave, brangusis!
Ir kokioj šaly bebūsi -
Neužmirški tu margučių,
Prisirinki dar žibučių,
Ir pirmyn pas savo fėją!
Juk Velykos jau artėja!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Sveiki sulaukę šventų Velykų!
Sveiki pakilę šviesiausią rytą!
Sveiki išvydę stebuklą brangų!
Džiaukimės, laimė visus aplankė.
Su Šventomis Velykomis!
Linkiu, kad viskas atsinaujintų ir teiktų tikrą džiaugsmą,
lyg ne tik Jėzus, bet ir tu būtum lyg ką tik prisikėlęs...
Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais.
Tegul rytmetiniai bažnyčios varpai dovanoja jums sielos ramybę, meilę, atleidimą savo neprieteliams.
Įsileiskime į savo širdis užuojautą ir supratimą.
Dovanokim meilę visur ir visada.

Su Šv. Velykom!
12...101112