Velykiniai sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių, į tavo namus atneštų santarvės ir gerumo.


Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 4000
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 4000
Saulė šviečia, gamta bunda -
Tai Velykos atidunda.
Lai jos atneša daug laimės,
Maišą pinigų ir meilės.

Su šv. Velykom!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3999
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3999
Gaivi, lyg pavasario vėjas,
Alsuojanti meilės dvasia,
Šviesiausioji šventė artėja
Pasveikinkim ją mintyse.
Sudėkim į maldą karščiausią
Plakimą kiekvieno širdies,
Su Jėzum kartu prisikelkim,
Ir sielas palaima užlies...

Su šv. Velykom!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3998
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3998
Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera lyg mama,
Gražiausiais margučiais marguoja
Pavasario šventė linksma.

Su šv. Velykom!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3997
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3997
Su saulės spinduliu pirmuoju,
Su džiaugsmo šypsenom veiduos
Velykų rytmetį ankstyvą
Suklupsime šventos maldos,
Kurią kuždės ne tik mūs lūpos -
Jos žodžius širdys atkartos!

Laimingi būkite sulaukę
Prisikėlimo valandos!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3996
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3996
Jums noriu palinkėti iš visos širdies,
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
Kad šviesią mintį dar geresnę keistų.
Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai,
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas - dangaus pasiuntinys -
Juos saugotų, globotų, neapleistų.
Su gražiausia pavasario švente,
Su Šv. Velykom!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3994
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3994
Šventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia.
Šventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3992
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3992

Kai kėlėsi Jėzus gyventi - tai tam,
kad gyventų žmogus,
kad lemtį galėtų pakelti,
sunkumams kad būt pakantus.

Su šv. Velykomis!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3991
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3991
Viltis iš naujo bunda, oras šyla,
Ramybė beldžias į namus.
Velykų šventė jau prabilo,
Telaimina ji mus visus.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3990
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3990

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Vėl dangaus skliautai šviesėja,
Linksmas paukščių čiulbesys.
Te skambus Velykų Aleliuja,
Uždega naujas, šviesias viltis.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3988
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3988
Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą. Prikelė žolę, medį, plukės žiedą ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda...
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3987
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3987
Nerimuosiu aš eilučių,
Nes nemoku to daryt.
Tau linkiu skanių margučių -
Tą galiu aš pasakyt!

Su šv. Velykom!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3986
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3986
Tegu šv. Velykos suvirpina širdį ir atneša patį didžiausią džiaugsmą, o kiekvienas suvalgytas margutis lai išpildo tau po norą!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3985
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3985

Per Šv. Velykas suskamba Prisikėlimo varpai ir gamta pabunda, tad neliūdėkime per Velykas - linksminkimės!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3984
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3984
Tai kas, kad pievose - nei pienių, nei žvangučių, te žydi jos šimtais smagių margučių!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3983
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3983
Zuikučiai po pievas ridens margučius ir laimės atneš jie į tavo namus!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3979
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3979
Vištos kudakuoja, laksto po laukus,
O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.
Imame teptuką, dažom margučius,
Su Šventom Velykom sveikiname Jus!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3978
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3978

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Sveikinu jus su Velykom ir linkiu daug gerų, gražių, tvirtų margučių.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3976
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3976
Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą!
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3975
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3975
Per pievą, per lauką, per ošiančią girią
Velykos kaip paukštė giedodama skris.
Ir visa, oi visa, kas rudenį mirė,
Vėl augti, žydėti atgims.
Su šv. Velykom!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3974
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3974

123...1213