Sveikinimai vestuvių proga

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Mieli jaunavedžiai,

Te saulė Jus visad sušildo,
O meilė niekad neišblėsta,
Ir norai tegul išsipildo,
O laumės vien laimę jums lemia.

Linkime Jums tik tai, kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj. Būkit laimingi!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Linkime geros kloties,
Ko abudu tikitės
Ir mylėti taip karštai,
Kaip dabar, kad mylite.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Ir dalinsitės perpus
Liūdesį ir pusrytį,
Jei į pusnį virs kuris –
Tai abudu griūsite.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Nuo dabar abu žiedais
Būsite sukaustyti,
Vienas kito pakuždom
Patarimo klausite.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Esat jūs abu jauni –
Buvo gera linksmintis,
O dabar į dvi puses
Obuolį dalinsitės.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Mylėkit vienas kitą tyliai,
Be priekaištų ir pažadų.
Mylėkit taip, kaip paukščiai myli,
Apsvaigę nuo gimtų šilų.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Laimingi būkite bendruos gyvenimo keliuos,
Nors ir per kalnus jie vinguotų.
Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų.
Ir jei kuris paslys kely, kitam tuojau paduokit ranką.
Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn –
Žinokite, gyvenime suklysti daug kartų tenka.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Jei sieksite laimės, tai siekit kartu,
Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit.
Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių,
Rytojun lyg pasakon ženkit.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Mylėkite viens kitą iš širdies,
Ir gelbėkit, ir ginkit vienas kitą.
Tiktai išėję į gyvenimo kelius,
Jūs neužmirškit šito krašto,
Kuriame užsiauginote sparnus,
Pakėlusius aukštyn tarp meilės debesų.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Atvirutės pasveikinti su vestuvėmis 280Atvirutės pasveikinti su vestuvėmis 309Atvirutės pasveikinti su vestuvėmis 141Atvirutės pasveikinti su vestuvėmis 138
Linkiu, kad niekad neišblėstų jūsų mylinčių širdžių ugnis, kad niekad neužgestų jūsų sukurtas šeimos židinys.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui,
O širdys – vienai laimei kurti,
Todėl, kad ir kiek daug dienų ar metų pralėks,
Saugokite vienas kitą kaip didžiausią turtą.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Nuneškit meilės trapų žiedą
Lig pat senatvės, lig gilios.
Šypsokitės abu pavasariais
Ne tik džiaugsme, bet ir varguos.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Gyvenkite abu kaip žmonės,
Viens kitą mylintys labai.
Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys...
Ir net jei klysit, likite kartu.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Jei bus sunku, jūs ženkit neparpuldami ir savo antrą pusę saugokit kely. Linkiu išlikti amžinai drauge ir kasdienybėj nepamiršti, kaip stipriai mylit vienas kitą!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Į tolumas nueina žmonės,
Kitiems kelius pramindami,
Bet meilės kelias... jis kiekvieno kitas
Ir jį tik pats surast gali.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Tegul vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs.
Jeigu jau suvedė likimas,
Tegul jau niekas neišskirs.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą,
Jūs plaukus laikas sidabru papuoš.
Bet būkit širdimi jauni jūs visad
Kaip žaluma pavasario miškuos.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Jūs sutarėt kartu nunešti didžią naštą,
Būti viens kitam ir meile, ir draugu.
Ir iškentėti viską, ir suprasti,
Paguost viens kitą, kai labai sunku.

Būkite laimingi, mielieji!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Dvi žvaigždės šviečia du kartus ryškiau.
Dvi upės dvigubai gilesnę vagą rėžia,
O du takai į vieną platų kelią susilieja.

Būkite kartu laimingi!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
Ženkite per žemę jūs laimingi,
Neklupdami prieš audrą ir prieš vėją.
Tegul kely obels žiedais Jums sninga
Ir saulės spinduliai vien spindi.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą el. paštu!
12345