Velykiniai sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą!
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!
Per pievą, per lauką, per ošiančią girią
Velykos kaip paukštė giedodama skris.
Ir visa, oi visa, kas rudenį mirė,
Vėl augti, žydėti atgims.
Su šv. Velykom!
Su paukščiais ir saulės gerąja šviesa,
Su spindinčia krikštolo ryto rasa.
Su pirmu šalpusnio kukliu žiedeliu,
Su pačiu gražiausiu margučiu!
Su Velykom!!!
Kas čia daros, kas čia daros,
Visi šaukia: kiaušių balius!
Rieda kiaušis ir kiaušiukas,
Ir juos vejasi viščiukas!
Su Velykom!
Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas
Su beržo šakele ir kraitele margučių.
Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!
Pavasario saulėj su sprogstančiu pumpuru
Balandį pražysta gražiausia svaja.
Teklesti pasaulyje meilė ir džiaugsmas
Taikos globoje.
Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą,
Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda.
Atpirkėjui lenkias obelys už lango,
Vyturio giesmelė kyla jau į dangų.

Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima,
Varpas visus šaukia į prisikėlimą.
Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia.
Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.

Su šv. Velykomis.
VELYKOS

Vėl aleliuja gieda angelai
Velykos. Kristus prisikėlė
Tad prisikelkime kartu ir mes
Naujam gyvenimui
Naujoms viltims
Naujoms svajoms
Naujoms idėjoms

Atraskime ne banalybę
Nors ieškome mes jos gana dažnai
Suraskime saulėlydį
Bangų ošimą vakarais

Suraskim ryto žarą ir stebuklą
Ir Žodį amžiną įprasmintą vilty
Suraskime nakty svajingą ūką
Atraskim gėrį mes savoj širdy

Ieškokime:
Lakštingalos čiulbėjimo
Žvaigždžių šnabždėjimo
Ir rudeninio lapo aido

Atrasime:
Ir viltį
Ir tikėjimą
Ir meilės naują vardą

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Velykiniai atvirukai 198Velykiniai atvirukai 207Velykiniai atvirukai 195Velykiniai atvirukai 204
SU VELYKOM!
Bučiuoja pavasario saulė.
SU VELYKOM!
Linguoja pirmieji žiedai.
SU VELYKOM!
Dainuoja parskridusi paukštė.
SU VELYKOM!
Te džiaugsmo pilni bus namai...
Jei su savim turi bonkutę, nepamiršk pasikviesti Velykų bobutę. Ir jei išgėręs ką negero veiki, atsargiai, kad kiaušiniai tik liktų sveiki! Linksmų šv. Velykų!

Girdyk vyrą kalciu, švinu,
Kad neliktų be kiaušinių.
Juk Velykos jau artėja,
Tegul lukštas sustiprėja!
Saulė šviečia, gamta bunda, tai Velykos atidunda. Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės.

Su šv.Velykom!
Velykos jau atėjo,
Kiaušinių daug pridėjom,
O šiandien juos daužysim,
Lukštelius išbarstysim... :)
Ir su margučiais, su šv.Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.
Velykos ir pavasaris ne šiaip viens kitame:
Prisikėlimas dieviškas, atbundanti gamta.
Pakelkit galvas iš vargų ir vaiko giesmėje
Pajutę šviesą imkite ir neškite į savo buitį ją.
Viltis iš naujo bunda, šyla,
Ramybė beldžias į namus.
Velykų šventė jau prabilo
Ir laimina kiekvieną - mus visus...

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Žinia išsvajota sielą gaivina,
Džiaugiasi žmonės, žydi gėlynai,
Maldos karščiausios plaukia į dangų,
Šventos Velykos visus aplankė!
Palaiminto Prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.
Pasveikint noriu
Su margučiais ir pirmais pavasario žiedais.
Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera, lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja
Pavasario šventė linksma.
1234...1112