Velykiniai sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Su paukščiais ir saulės gerąja šviesa,
Su spindinčia krikštolo ryto rasa.
Su pirmu šalpusnio kukliu žiedeliu,
Su pačiu gražiausiu margučiu!
Su Velykom!!!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3972
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3972
Kas čia daros, kas čia daros,
Visi šaukia: kiaušių balius!
Rieda kiaušis ir kiaušiukas,
Ir juos vejasi viščiukas!
Su Velykom!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3971
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3971
Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas
Su beržo šakele ir kraitele margučių.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3969
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3969
Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3967
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3967
Pavasario saulėj su sprogstančiu pumpuru
Balandį pražysta gražiausia svaja.
Teklesti pasaulyje meilė ir džiaugsmas
Taikos globoje.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3966
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3966
Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą,
Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda.
Atpirkėjui lenkias obelys už lango,
Vyturio giesmelė kyla jau į dangų.

Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima,
Varpas visus šaukia į prisikėlimą.
Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia.
Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.

Su šv. Velykomis.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3965
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3965
VELYKOS

Vėl aleliuja gieda angelai
Velykos. Kristus prisikėlė
Tad prisikelkime kartu ir mes
Naujam gyvenimui
Naujoms viltims
Naujoms svajoms
Naujoms idėjoms

Atraskime ne banalybę
Nors ieškome mes jos gana dažnai
Suraskime saulėlydį
Bangų ošimą vakarais

Suraskim ryto žarą ir stebuklą
Ir Žodį amžiną įprasmintą vilty
Suraskime nakty svajingą ūką
Atraskim gėrį mes savoj širdy

Ieškokime:
Lakštingalos čiulbėjimo
Žvaigždžių šnabždėjimo
Ir rudeninio lapo aido

Atrasime:
Ir viltį
Ir tikėjimą
Ir meilės naują vardą
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3964
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3964

SU VELYKOM!
Bučiuoja pavasario saulė.
SU VELYKOM!
Linguoja pirmieji žiedai.
SU VELYKOM!
Dainuoja parskridusi paukštė.
SU VELYKOM!
Te džiaugsmo pilni bus namai...
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3963
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3963
Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3961
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3961

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Jei su savim turi bonkutę, nepamiršk pasikviesti Velykų bobutę. Ir jei išgėręs ką negero veiki, atsargiai, kad kiaušiniai tik liktų sveiki! Linksmų šv. Velykų!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3960
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3960
Girdyk vyrą kalciu, švinu,
Kad neliktų be kiaušinių.
Juk Velykos jau artėja,
Tegul lukštas sustiprėja!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3959
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3959
Saulė šviečia, gamta bunda, tai Velykos atidunda. Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės.

Su šv.Velykom!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3957
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3957
Velykos jau atėjo,
Kiaušinių daug pridėjom,
O šiandien juos daužysim,
Lukštelius išbarstysim... :)
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3956
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3956

Ir su margučiais, su šv.Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3955
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3955
Velykos ir pavasaris ne šiaip viens kitame:
Prisikėlimas dieviškas, atbundanti gamta.
Pakelkit galvas iš vargų ir vaiko giesmėje
Pajutę šviesą imkite ir neškite į savo buitį ją.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3954
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3954
Viltis iš naujo bunda, šyla,
Ramybė beldžias į namus.
Velykų šventė jau prabilo
Ir laimina kiekvieną - mus visus...
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3953
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3953
Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3952
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3952

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Žinia išsvajota sielą gaivina,
Džiaugiasi žmonės, žydi gėlynai,
Maldos karščiausios plaukia į dangų,
Šventos Velykos visus aplankė!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3951
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3951
Palaiminto Prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.
Pasveikint noriu
Su margučiais ir pirmais pavasario žiedais.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3950
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3950
Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera, lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja
Pavasario šventė linksma.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3949
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3949

1234...1213