Velykiniai sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą!
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Per pievą, per lauką, per ošiančią girią
Velykos kaip paukštė giedodama skris.
Ir visa, oi visa, kas rudenį mirė,
Vėl augti, žydėti atgims.
Su šv. Velykom!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Su paukščiais ir saulės gerąja šviesa,
Su spindinčia krikštolo ryto rasa.
Su pirmu šalpusnio kukliu žiedeliu,
Su pačiu gražiausiu margučiu!
Su Velykom!!!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Kas čia daros, kas čia daros,
Visi šaukia: kiaušių balius!
Rieda kiaušis ir kiaušiukas,
Ir juos vejasi viščiukas!
Su Velykom!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas
Su beržo šakele ir kraitele margučių.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Pavasario saulėj su sprogstančiu pumpuru
Balandį pražysta gražiausia svaja.
Teklesti pasaulyje meilė ir džiaugsmas
Taikos globoje.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą,
Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda.
Atpirkėjui lenkias obelys už lango,
Vyturio giesmelė kyla jau į dangų.

Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima,
Varpas visus šaukia į prisikėlimą.
Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia.
Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.

Su šv. Velykomis.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
VELYKOS

Vėl aleliuja gieda angelai
Velykos. Kristus prisikėlė
Tad prisikelkime kartu ir mes
Naujam gyvenimui
Naujoms viltims
Naujoms svajoms
Naujoms idėjoms

Atraskime ne banalybę
Nors ieškome mes jos gana dažnai
Suraskime saulėlydį
Bangų ošimą vakarais

Suraskim ryto žarą ir stebuklą
Ir Žodį amžiną įprasmintą vilty
Suraskime nakty svajingą ūką
Atraskim gėrį mes savoj širdy

Ieškokime:
Lakštingalos čiulbėjimo
Žvaigždžių šnabždėjimo
Ir rudeninio lapo aido

Atrasime:
Ir viltį
Ir tikėjimą
Ir meilės naują vardą
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Velykiniai atvirukai 198Velykiniai atvirukai 182Velykiniai atvirukai 202Velykiniai atvirukai 204
SU VELYKOM!
Bučiuoja pavasario saulė.
SU VELYKOM!
Linguoja pirmieji žiedai.
SU VELYKOM!
Dainuoja parskridusi paukštė.
SU VELYKOM!
Te džiaugsmo pilni bus namai...
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Jei su savim turi bonkutę, nepamiršk pasikviesti Velykų bobutę. Ir jei išgėręs ką negero veiki, atsargiai, kad kiaušiniai tik liktų sveiki! Linksmų šv. Velykų!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!

Girdyk vyrą kalciu, švinu,
Kad neliktų be kiaušinių.
Juk Velykos jau artėja,
Tegul lukštas sustiprėja!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Saulė šviečia, gamta bunda, tai Velykos atidunda. Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės.

Su šv.Velykom!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Velykos jau atėjo,
Kiaušinių daug pridėjom,
O šiandien juos daužysim,
Lukštelius išbarstysim... :)
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Ir su margučiais, su šv.Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Velykos ir pavasaris ne šiaip viens kitame:
Prisikėlimas dieviškas, atbundanti gamta.
Pakelkit galvas iš vargų ir vaiko giesmėje
Pajutę šviesą imkite ir neškite į savo buitį ją.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Viltis iš naujo bunda, šyla,
Ramybė beldžias į namus.
Velykų šventė jau prabilo
Ir laimina kiekvieną - mus visus...
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Žinia išsvajota sielą gaivina,
Džiaugiasi žmonės, žydi gėlynai,
Maldos karščiausios plaukia į dangų,
Šventos Velykos visus aplankė!
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Palaiminto Prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.
Pasveikint noriu
Su margučiais ir pirmais pavasario žiedais.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera, lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja
Pavasario šventė linksma.
Susikurk atviruką ir siųsk sveikinimą su Velykomis el. paštu!
1234...1112