Velykiniai sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Sulaukėme Kristaus prisikėlimo dienos... Nuoširdžiai sveikiname visus su šia nuostabia – Velykų ir gamtos pabudimo – švente. Lai gaudžiantys bažnyčių varpai pripildo Jūsų širdis gerumo, meilės, vilties ir tikėjimo. Tegul malonės, tiesos pažinimas visada lydi Jus ir Jūsų artimuosius. O prisikėlusio Kristaus artuma tesuteikia džiaugsmo ir ramybės kiekvieno namams. Linkime, kad skaisti pavasario saulė nepaliktų nė menkiausio negandos šešėlio Jūsų gyvenimo kelyje.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3904
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3904
Bundanti gamta skelbia apie artėjančią gražiausią pavasario šventę – Velykas.
Šios nuostabios šventės akimirkomis atgimkime tauresniems troškimams ir viltims, dalykime žmonėms gerumą, šypsenas ir meilę! Tegul mūsų širdys prisipildo gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o namus apgaubia ramybė, nauja viltis ir gyvenimo šviesa.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3903
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3903
Velykų varpų gausmas Tepasiekia kiekvieno Jūsų širdį! Tepakelia Jus naujam, gražesniam gyvenimui! Pražyskite nauju pavasariu Dievo malonėje!
Velykų rytą Kristus iškilmingai žengia iš mirties į gyvenimą. Nuo kapo nuristas akmuo tampa pamatiniu mūsų tikėjimo akmeniu, nuolat primenančiu apie mūsų pačių prisikėlimą... Iš nevilties, iš baimės, iš pykčio, iš neapykantos... Mes galime pradėti naują gyvenimą. Juk vėluojantis pavasaris anksčiau ar vėliau ateis, tamsa tik laikinai užgožia šviesą, bet nepajėgia jos sunaikinti, o blogis niekada nenugalės tiesos ir meilės.
Džiugaus prisikėlimo džiaugsmo!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3902
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3902
Su pavasario švente,
Su naujais darbais,
Su geresne sveikata
Ir geriausiu pasisekimų gyvenime.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3901
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3901
Glėbį, pavasario gėlių noriu pasiūsti tau ir palinkėti sveikatos ir džiaugsmo.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3900
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3900
Sveikinam su šv. Velykom, linkiu pavasariškos nuotaikos, sveikatos.
Tegu ši velykų nuotaika praskaidrina jūsų dieną.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3899
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3899
Prieš Velykas atgaivinkim jausmus,
Pripildykim savo tikėjimo taurę naujomis viltimis,
Su meile, džiaugsmu ir atgimimo jausmu laukim Šv.Velykų ryto,
Kaip naujo stebuklo pradžios!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3688
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3688

Daug linkėjimų margų,
Su Velykomis siunčiu.
Kad kiaušiniais nepaspringtum,
Vynu Tu atsigaivinki!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1707
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1707
Žalias, mėlynas, raudonas
Taip margučius nudažiau.
Kad linksma būtų ir įdomu,
Tau į kaktą juos sudaužiau.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1706
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1706

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Kai pavasaris ateis,
Gandras pievon nusileis,
Trepsint kojomis į taktą,
Muškim margučius į kaktą.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1705
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1705
Su Velykų Aleliuja,
Su nauja viltim krūtinėj.
Su džiaugsmu širdies gelmėj,
Skamba varpas: Aleliuja!
Su Šv. Velykom!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1704
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1704
Su margučių smagumu,
Kyla saulė pamažu.
Kelk, skubėk ir tu kartu
Skelbia varpas:
Kelkimės visi kartu.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1703
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1703
Berniukai žirniukai,
Mergytės lėlytės,
Dažykit margučius
Rytoj juk Velykos!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1702
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1702

Įsileiskim pavasarį ne tik į savo išpuoselėtus namus,
Bet ir į švelnumo ir meilės ištroškusias širdis!
Palepinkim vienas kitą ne tik dailiai numargintais margučiais,
Bet ir šiltais, maloniais žodžiais!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1701
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1701
Po kiaušinį paridensim,
Šampano taurę dar pakelsim,
Laimės, džiaugsmo palinkėsim
Ir ramybės viens kitam!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1700
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1700
Štai Velykos jau atėjo!
Pilnas kiemas sugužėjo
Giminių, draugų, savų,
Švesti bus tikrai smagu!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1699
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1699
Baikit pjaustyt mišrainytes ir teplioti kiaušinius,
Laikas rausvinti lupytes ir daužyti margučius.
Pažiūrėt kieno stipriausias, paragaut kieno skaniausias,
Kilstelkit šampano stiklinaitę ir atšvęsti Velykas!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1698
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1698

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Išdykęs saulės zuikis
Kai mano skruostą pabučiavo,
Neišsakyti žodžiai
Eilėm išsirikiavo:
- Per Velykas tau linkiu
Būti mano zuikeliu.
Mes ridensim margučius
“Boska” nuo lūpų neišdžius.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1697
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1697
Neša ji tyliai didžiulius krepšius,
Pilnus spalvotų margučių.
Džiaugsis vaikai ryte kai pabus,
Plos jie smarkiai katučių.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1696
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1696
Kai tyliai užmiega visi vaikai,
Ir verias vartai sapnų karalystėn,
Tyliai už lango jau girdisi štai
Velykų bobutė iš toli atklysta.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą su Velykomis į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1695
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 1695

12...567...1213