Velykiniai sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Glėbį, pavasario gėlių noriu pasiūsti tau ir palinkėti sveikatos ir džiaugsmo.
Sveikinam su šv. Velykom, linkiu pavasariškos nuotaikos, sveikatos.
Tegu ši velykų nuotaika praskaidrina jūsų dieną.
Prieš Velykas atgaivinkim jausmus,
Pripildykim savo tikėjimo taurę naujomis viltimis,
Su meile, džiaugsmu ir atgimimo jausmu laukim Šv.Velykų ryto,
Kaip naujo stebuklo pradžios!
Daug linkėjimų margų,
Su Velykomis siunčiu.
Kad kiaušiniais nepaspringtum,
Vynu Tu atsigaivinki!
Žalias, mėlynas, raudonas
Taip margučius nudažiau.
Kad linksma būtų ir įdomu,
Tau į kaktą juos sudaužiau.
Kai pavasaris ateis,
Gandras pievon nusileis,
Trepsint kojomis į taktą,
Muškim margučius į kaktą.
Su Velykų Aleliuja,
Su nauja viltim krūtinėj.
Su džiaugsmu širdies gelmėj,
Skamba varpas: Aleliuja!
Su Šv. Velykom!
Su margučių smagumu,
Kyla saulė pamažu.
Kelk, skubėk ir tu kartu
Skelbia varpas:
Kelkimės visi kartu.
Berniukai žirniukai,
Mergytės lėlytės,
Dažykit margučius
Rytoj juk Velykos!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Velykiniai atvirukai 209Velykiniai atvirukai 202Velykiniai atvirukai 199Velykiniai atvirukai 208
Įsileiskim pavasarį ne tik į savo išpuoselėtus namus,
Bet ir į švelnumo ir meilės ištroškusias širdis!
Palepinkim vienas kitą ne tik dailiai numargintais margučiais,
Bet ir šiltais, maloniais žodžiais!
Po kiaušinį paridensim,
Šampano taurę dar pakelsim,
Laimės, džiaugsmo palinkėsim
Ir ramybės viens kitam!

Štai Velykos jau atėjo!
Pilnas kiemas sugužėjo
Giminių, draugų, savų,
Švesti bus tikrai smagu!
Baikit pjaustyt mišrainytes ir teplioti kiaušinius,
Laikas rausvinti lupytes ir daužyti margučius.
Pažiūrėt kieno stipriausias, paragaut kieno skaniausias,
Kilstelkit šampano stiklinaitę ir atšvęsti Velykas!
Išdykęs saulės zuikis
Kai mano skruostą pabučiavo,
Neišsakyti žodžiai
Eilėm išsirikiavo:
- Per Velykas tau linkiu
Būti mano zuikeliu.
Mes ridensim margučius
“Boska” nuo lūpų neišdžius.
Neša ji tyliai didžiulius krepšius,
Pilnus spalvotų margučių.
Džiaugsis vaikai ryte kai pabus,
Plos jie smarkiai katučių.
Kai tyliai užmiega visi vaikai,
Ir verias vartai sapnų karalystėn,
Tyliai už lango jau girdisi štai
Velykų bobutė iš toli atklysta.
Velykų rytą šviečia saulė
Ir šypsosi visi vieni kitiems.
Koks nuostabus yra pasaulis,
Kaip gera širdyse visiems!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Saulės zuikutis mane pabučiavo,
Išaušo linksmas Velykų rytas.
Ir vėlgi šventė pas mus atkeliavo,
Ir vėlgi saulė padange ritas.
Striksi zuikis pievele
Su gera, gera žinia.
Velykos tuoj ateis,
Kiaušiniauti visi eis.
Kraustykis ir tu nuo krosnies
Šventė jau visai ant nosies!
Ir su margučiais, su Šv. Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!
12...567...1112