Gimtadienio sveikinimai su metų skaičiumi

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Brangioji mamyte,
Į tavo saugomus namus
Bus gyvas visada takelis.
Ir jubiliejų daug dar bus,
Bet šiandien pirmą tostą keliam
Už tuos septyniasdešimt metų
Ir už viltis gyvent kaip tu.
Lai ašaros netemdo tavo mielo veido!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Su paukščiais metai skrieja ir mainos dienos vėlei,
Ir net nepastebėjai, kaip jų tiek daug praėjo.
Tačiau, brangioji mama, ne metai juk svarbiausia,
Tas 60 skaičius juk nieko dar nereiškia...
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
50 medžių – dar ne miškas, 50 lašų – dar ne jūra, o 50 metų – dar ne visas gyvenimas.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Kaip laikas neša ant delnų
Papieviais savo metų naštą,
Kaip rūkas, plaukiantis upe,
Pašaukia kartą atsigręžti.
Jūs paskaičiuokite savas žvaigždes
Ant mėlyno, beribio skliauto
Galbūt jos laimę Jums numes
50 - ojo gimtadienio sulaukus.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Jei įsišėlusios likimo audros
Šarmotus pėdsakus palieka smilkiniuos,
Už šešiasdešimt taures pakėlėm –
Lai laikas šimtą metų atskaičiuos.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Lai Tavo gyvenimą puošia
Skaidri ir linksmiausia daina,
Nuoširdžiausią linkėjimų puokštę
Siunčiame Tau 30-ojo gimtadienio proga.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Šypsos katinas ūsuotas,
Sargis nebenori loti,
Uodegom kelius tik brauko
Ir gardaus pyrago laukia.

Žino, kad jų šeimininkas
Šiandien šventės kaltininkas.
Juk gimtadienis - proga,
Metai 3 - tikra jėga!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
50?
Ne! Tai 2x25!
Kas čia taip beldžias į duris?
Nejaugi amžiaus vidurys?
Tai dvi jaunystės. Jos abi
Tau sako, kad data svarbi!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
50-tą kartą rudenio kaskadom
Krinta lapai ir snaigės ant takų.
Daug kelių vingiuotų dar rytojus žada,
Linkim, kad praeit juos tau nebūt sunku.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Gimtadienio atvirukai 351Gimtadienio atvirukai 349Gimtadienio atvirukai 359Gimtadienio atvirukai 337
Už lango ruduo, bet tavo širdyje šiandien pavasaris. Linkiu, kad visada būtum tokia kaip šį savo 18-ąjį gimtadienį!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Jau 50 kartų paukščiai parskrido.
Jau 50 kartų nuvyto vasaros žiedai.
Jau 50 metų žemėj nugyventa,
O rodos tai tiek mažai.

Būk laimingas!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!

Bus dar daug gražių vasarų.
Bus dar daug žydinčių pavasarių.
Bus geros ir blogos ašaros.
Bus mylimos lūpos ir akys.
Bus dar visko, nes tau tik 16-ka.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Tu gimei saulę sutikti rytais,
Išgerti rasos lašą, pajausti gyvenimo džiaugsmą.
Tegul 16-tą kartą gėlės tau primena, kad atėjai į pasaulį.
Tegul tavo gyvenimas būna, kaip žydinti pieva.
Tegul visur ir visada tave lydi džiaugsmas, meilė ir gera nuotaika.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Tau jau 18-lika,
Bet tai dar tik pradžia.
Daug kartų dar žydės alyvos,
Pavasariai daug kartų nusijuoks,
Tad neskubėk pabėgti nuo vaikystės,
Nes tau tik 18-lika...
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Taip nesenai tu pievomis bėgiojai
Basa, vienplauke galvele...
Šiandien tau 18-lika suėjo
Ir atsisveikinai su vaikyste.
Tau prieš akis bus daug takų, takelių,
Sustot, ne ten pasukt gali...
Linkiu net ir praradus savo kelią
Visad išlikti geru žmogum.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Į tavo gyvenimo taurę įkrito 18-tasis lašas...
Lai būna jis tyras ir skaidrus.
Teatneša jis tau daug laimės ir sveikatos,
Gyvenimą užpildo juoku ir džiaugsmu!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Girdi? Tai verkia jau pamirštos lėlės,
Vaikystė jau prabėgo ir negrįš...
Tik pagalvok! Tau jau 18-lika!
Praverė jie tau naujas duris...

Tad būk laiminga ir linksma!
Lai džiaugsmo tau netrūksta niekada!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Juk taip trumpai...
Dar tik 20 metų tavų akių gelmėj saulėlydžiai liepsnojo,
Dar tik 20 metų rytais basa bridai rasa...
Tik 20 pavasarių čiurlenant tirpstančio sniego upeliams
Parskridę paukščiai suokė tau...

Linkiu tau 20 gimtadienio proga, kad tavo jaunatviško gyvenimo niekada neapleistų skardus juokas, iš lūpų neišnyktų šypsena žavi ir visur lydėtų tiktai gėris ir džiaugsmas!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!