Eiliuoti gimtadienio sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Giedro dangaus
Ir daug pinigų
Tau šiandien
Iš viso širdies linkiu!
Linkiu tau laimės, įkvėpimo,
Daug laimės, juoko ir spalvų!
Didžių idėjų lai nestinga
Pradėjus dar vienus gyvenimo metus!
Pamirški nesėkmes ir skausmą,
Lai jie aplenks tavų namų duris,
Į jas dažniau lai belsis džiaugsmas,
Kurį atneš ištikimi draugai!
Su gimtadieniu!
Lai visi norai išsipildo,
Netrūksta džiaugsmo, šypsenų.
Linkiu tau žemiškų gerybių ir visko,
Kas šioj žemėj nuostabu!
Šiltų ir saulėtų dienų,
Gyvų, gražių ir nuostabių dienų,
Gerų ir amžinų draugų
Gimimo dienos proga tau linkiu!
Gimtadienio proga iš visos širdies linkiu stiprios sveikatos, besipildančių planų, ranka pasiekiamos sėkmės, energijos, jėgų ir laimės.
Lai gyvenimas išpildys visus tavo norus
Ir viskas tau seksis gerai.
Kad viskas pavyktų ir būtų
Tik taip, kaip tu nori labai!

Sveikinu su gimimo diena!

Su gimtadieniu, daug laimės
Ir asmeninės sėkmės!
Juoko, džiaugsmo ir kad sektųs
Viskas, ką dar teks pradėt!
Ir tegul gyvenimas nusineša metus,
Juk gimimo dienos tortas toks skanus!
Šią dieną lai prisimins tave bičiuliai ir draugai,
Gyvenki tu laimingai, linksmai, ilgai!
Linkiu tau saulės šviesos lyjant,
Lietaus, kai nuo kaitros trošku vėl bus.
Dainos aplinkui spengiant tylai,
Tylos, kai šalia visi triukšmaus.

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Gimtadienio atvirukai 11Gimtadienio atvirukai 301Gimtadienio atvirukai 355Gimtadienio atvirukai 309
Vis kartojasi žiemos ir vasaros,
Ir pavasario vėjai šilti,
Nes gyvenimas primena pasaką,
Pasiklydusią žemės glėby.

Metai bėga ir ima kaip duoklę
Mūsų juoką, svajones, džiaugsmus,
Bet už tai dovanoja mums laimę ir
Saulę, kuri kyla kas rytą dangum.

Su gimtadieniu!
Nors pragyventi metai tarsi lapai krinta,
Tokie geri, mieli ir artimi,
Tu nebijok - ne viskas pragyventa,
Daug laukia visko ateity!

Su gimtadieniu!

Gimtadienis – pati gražiausia šventė,
Gyvenimas – toks mielas, nuostabus.
Gražiausi metai dar nepragyventi,
Gražiausi metai tie, kurie dar bus!
Dienos barstė džiaugsmo žiedlapius,
Kaip rudens lapai rūpesčiai krito,
Kaip vanduo upėje nubėgo metai,
Negrąžinamai užvertę dar vieną gyvenimo knygos puslapį.

Tegul skausmai ir rūpesčiai praeina,
Vargus nuplauna tekantis vanduo,
Telydi tik maži šešėliai
Ir laimės lai netrūksta niekados!
Ir gerai, kad eini, kad veržiesi, svajoji,
Kad šypsaisi linksmai arba tyliai verki.
Ir gerai, kad sava širdimi išmatuoji
Laimę, džiaugsmą, kančias ir viltis.
Juk žinai, nebegrįš atgalios kas praeina.
Negali nei sustot, nei palaukt.
Gal gerai, jog atrodo, kad metai praeina,
O gyvenimas lieka dar vis ateity...
Su gimtadieniu!
Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti tau neleis.

Mes linkim tau energijos, sveikatos
Ir šypsenos veide plačios.
Tegul tau skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar šimtą kartų pakartos...
Gražiausių metų leiski palinkėti,
Te niekados nebus rudens.
Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti
Ir laimė širdyje gyvens.

Giedrų dienų tau palinkėsim,
Daug sukakčių sutikti dar,
Pačių gražiausių metų, meilės,
Laimingai ir ilgai gyvent.
Tegul gyvenimo žingsniai nebūna sunkūs,
Tik nesustok tu po nesėkmės pirmos....
Lai tavo akys, rankos, žodziai, balsas, žingsniai
Visur suranda džiaugsmo, šilumos....

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Mes linkim tau turėti tikslą
Ir plaukt svajonių vandenuos.
Žmogus kol jaunas gali viską!
Taigi gyvenk, mylėk, svajok!
Turėk svajonę didelę lyg žemę
Ir neaprėpiamą kaip vasaros dangus.
Turėk svajonę didelę, neramią,
Kurios išsipildymo aš tau linkiu!
Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys -
Tai, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
Tad liki visada tokia, kokią mes mylim ir pažįstam -
Su šypsena gera, jaukia ir siela, sklidina jaunystės!
12