Motinos dienos sveikinimas močiutei

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Dar daug švelnaus anūkų linksmo juoko,
Daug daug sveikatos, laimės, ištvermės
Tau linkim ir ateiname švelnumo pasimokyt,
Ir žiedus dovanojam iš širdies.
Ant močiutės kelių
Baltas gulbių sostas.
Ir užmiega vėjas
Ant močiutės kelių.

Ant močiutės rankų
Volungėlė gieda,
Volungėlė gieda
Ir žibuoklių keras.

Ant močiutės lūpų
Pasakos gyvena
Apie aukso žiedą,
Apie stiklo kalną.
Pasėdėk, parymok sidabruotą galvą parėmus,
Tolsta, tolsta gražiausi gimtinės takai...
Atiduotum tu savąją širdį,
Kad tik laimingi būtų tavieji vaikai.
O dienos liūdnos ir laimingos
Ištirpsta džiaugsmo šurmuly,
Te šiandien nieko tau nestinga –
Aplinkui šypsos artimi!
Numegzk man
Margą pirštinėlę,
Apgobk gėlėta skarele...
Dar daugel metų,
Sengalvėle,
Žydėki mums obelėle!