Trumpi motinos dienos sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Buvo du, ir staiga trečias žmogus, nauja dvasia, vientisa, išbaigta, kaip ne žmogaus rankomis būtų padaryta; nauja mintis ir nauja meilė, netgi baugu… Ir nėra nieko didingiau žemėje! [F. Dostojevskis]
Turėti vaikų ir juos gimdyti yra pats svarbiausias ir pats rimčiausias dalykas pasaulyje, toks buvo ir niekada nesiliovė būti. [F. Dostojevskis]
Motinos dienos proga linkiu daug laimės, kurios nuolat visiems trūksta, džiaugsmo, kurio niekada nebūna per daug, ir sveikatos, kuri visiems taip reikalinga.
Sunkiomis gyvenimo minutėmis, kai daros liūdna širdyje, linkiu tau vaiko bučinuko ir tyžtančio saldainio jo delnuke...
Mama, tu gera,
Mama, tu švelni...
Mama, tu esi
puiki ir nuostabi!
Mamyte, sveikinu su Mamyčių diena ir linkiu tau daug laimės, džiaugsmo ir visko, ko tavo širdis geidžia.
Motina - tai Dievo vardas mažų vaikų lūpose ir širdyse. [Viljamas Tekerėjus]
Dėkoju tau, mama, kad išmokei mylėti ir gerbti žmones. Ačiū tau už tai, kad užjauti, kai sunku, ir pirmoji skubi man padėti.
Mama, prieš tavo sielos didybę nublanksta visi žodžiai, todėl tiesiog linkiu būti laimingai.

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Motinos dienos atvirukai 349Motinos dienos atvirukai 167Motinos dienos atvirukai 129Motinos dienos atvirukai 309
Motinystė yra geriausiai apmokamas darbas, nes užmokestis už jį yra tyra meilė. [Mildred B. Vermont]
Mama, lai ši pavasario šventė būna džiaugsminga, o liūdesio šešėliai niekada netemdo tavo akių. Myliu ir linkiu tau daug laimės!

Mama, ačiū už gyvybę, ačiū, kad išmokei tarti pirmą žodį. Ačiū tau už meilę, šilumą ir džiaugsmą, kurį man dovanoji. Sveikinu tave Motinos diena proga, mamyte!
Mama, linkiu, kad džiaugsmas lydėtų, kad skrietų dienos lyg daina, vargai ir rūpesčiai neliestų, širdis būtų laimės pilna!
Ačiū, mama, kad esi, nes kitaip nebūtų manęs.
Gyvenime, mama, tu – pati gražiausia gėlė! Žydėki, mama, amžinai!
Niekas nepakeis tavęs niekada, nes tu vienintelė – mano mama! Linkiu būti laimingai, mama!
Pavasari, išpuošk žiedais mamos suknelę,
Aukštai iškilęs vieversy, užtrauk giesmelę!

Už meilę, šilumą, jaukumą dėkoju, mano miela mama, tau!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Mama, tu gražiausia mano gyvenimo gėlė, tu apgaubi mane džiaugsmu ir meile – ačiū tau, mano mama miela!
Brangioji mama, tik būdamas šalia tavęs jaučiu, kaip gera gyventi!
Tau, mama mieloji, pavasario gėlės gražiausios, tau švelnaus vėjo šiurenimas ir meiliausi žodžiai.
Ačiū, kad myli ir kasdien dovanoji paguodos ir džiaugsmo ugnelę!
12