Gimtadienio sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Gyvenimas dovanojo skausmą ir džiaugsmą,
Gerį ir blogį, meilę ir neapykantą.
Bet būkime dėkingi jam už tai,
Kad jis dovanojo patį save,
Ir pačią gražiausią dieną - Gimimo dieną.
Tegul širdyje aidi gėrio, grožio,
Meiles ir šilumos akordai.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Ne šiandien - seniai,
Iš paslaptingos tylos
Tu į šeimą svečiu atėjai.
Atmerkus akis dar bijojai šviesos,
Švelnų motinos žvilgsnį sekei.
Gimimo diena - gražiausia diena,
Kaip saulės šviesa nuostabi.
Ji tik viena atvere duris į kelią, kuriuo tu eini!
Sėkmės peržengiant 18-ojo gimtadienio slenkstį.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Štai atėjo diena,
Kažkada dovanojusi tau gyvenimą,
Tad brangink ją, būk laiminga
Ir džiaukis jos dovanotomis akimirkomis.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Tau jau 18-lika,
Bet tai dar tik pradžia.
Daug kartų dar žydės alyvos,
Pavasariai daug kartų nusijuoks,
Tad neskubėk pabėgti nuo vaikystės,
Nes tau tik 18-lika...
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Taip nesenai tu pievomis bėgiojai
Basa, vienplauke galvele...
Šiandien tau 18-lika suėjo
Ir atsisveikinai su vaikyste.
Tau prieš akis bus daug takų, takelių,
Sustot, ne ten pasukt gali...
Linkiu net ir praradus savo kelią
Visad išlikti geru žmogum.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Aš tau duosiu rudenį,-
Neimk, sakyk man vasara dar nepabodo,
Duosiu tau vėjo gūsį,-
Jo neimki, juk tau ir žolės šlamesio užtenka,
Duosiu tau 18-tus metus,-
Nesakyk, kad nereikia, tai ne ruduo - negrįš.
Tai ne vėjo gūsis,-
Neūžaus po langai baltos žiemos vakarais,
Ir deja tai ne žolės šlamesys,
Nuaidės ir daugiau nebegrįš.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Kad suprastum dangų,
Reikia gulbe būti,
Kad suprastum jūrą,
Būti žuvimi,
Kad suprastum žemę,
Reikia grūdu būti,
Kad suprastum žmogų,
Būti žmogumi!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Į tavo gyvenimo taurę įkrito 18-tasis lašas...
Lai būna jis tyras ir skaidrus.
Teatneša jis tau daug laimės ir sveikatos,
Gyvenimą užpildo juoku ir džiaugsmu!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Tau šiandien palinkėt norėtųs...
Daug džiaugsmo, laimės ir jėgų.
Te pildos visos viltys ir svajonės,
Te niekada netrūksta tau draugų!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Gimtadienio atvirukai 377Gimtadienio atvirukai 133Gimtadienio atvirukai 272Gimtadienio atvirukai 319
Girdi? Tai verkia jau pamirštos lėlės,
Vaikystė jau prabėgo ir negrįš...
Tik pagalvok! Tau jau 18-lika!
Praverė jie tau naujas duris...

Tad būk laiminga ir linksma!
Lai džiaugsmo tau netrūksta niekada!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Būk nerimo pilna ir laimės,
Būk paprasta, pilna tiesos...
Graži kaip ryto saulė,
Tokia tyli ir spindinti rasom,
Kuri per aušrą kyla
Ir leidžiasi, vos vakar ateis...
Gera žmonėm, gyvenimui ir sau.
Mylėk, žavėk ir visada tikėk!

Su gimtadieniu, brangioji!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!

Gyvenimas niekad nebūna lengvas
Ypač tokiu jis tampa tada,
Kai uždarai vaikystės pasaulio vartus,
Ir atsiduri ant gyvenimo laiptų,
O aplink tiek daug nežinios, o tu toks mažas.
Gimei, užaugai, o dabar - mylėk!
Mylėk gyvenimą, draugus ir tiesą.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Juk taip trumpai...
Dar tik 20 metų tavų akių gelmėj saulėlydžiai liepsnojo,
Dar tik 20 metų rytais basa bridai rasa...
Tik 20 pavasarių čiurlenant tirpstančio sniego upeliams
Parskridę paukščiai suokė tau...

Linkiu tau 20 gimtadienio proga, kad tavo jaunatviško gyvenimo niekada neapleistų skardus juokas, iš lūpų neišnyktų šypsena žavi ir visur lydėtų tiktai gėris ir džiaugsmas!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Linkiu iš gyvenimo skinti tik gražiausius žiedus, gyventi taip, kad nuolat kas nors lauktų, kad būtų pas ką skubėti iš toli, kad kas paguostų, vardu pašauktų, kad mylimo žmogaus akys šviestų gyvenimo kely...
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Žmogaus likimas - siekti laimės. Tegul tavasis laimės žiburys šviečia kiekvieną dieną vis skaisčiau ir niekada neužgęsta!
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Rieda saulytė takučiu su torčiuku ant pečių,
Štai metukų jau ir du,
Su saulyte eis kartu,
Tad užpūskit žvakutes,
Jos išpyldys svajones...

Su Gimtadieniu..
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Galbūt keista, kad gyveni vieną kartą,
Kad turi vieną vaikystę, vieną pirmą meilę.
Ir iš tikrųjų gyvenimas brangus todėl,
Kad jame niekas nepasikartoja.
Niekad nesugrįžta tai, kas buvo.
Todėl linkiu, kad visos gražiausios tavo gyvenimo akimirkos niekada neišblėstų.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Jaunystė - tai margas drugelis,
Jaunystė - tai sapnas gražus,
Ji lekia kaip lengvas vėjelis
Ir greitai skaičiuoja metus.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Aš palinkėsiu tau dienų,
Kurių tau mėnesiams užtektų,
Kurios pavirstų į tikrovę.
Aš palinkėsiu tiek mažai vargų
Ir džiaugsmo daug be galo.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
Tau linkiu sparnuoto skrydžio,
Mėlyno vilčių dangaus.
Ir svajonių tokio dydžio,
Kokios būna tik žmogaus.
Susikurk atviruką ir siųsk gimtadienio sveikinimą el. paštu!
12...323334