Apie liūdesį

Mokėk juoktis net tada, kai širdis verkia, nes ašaros gyvenime nieko gero neduoda.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5149
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5149