Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas... [M.K.Čiurlionis]
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5202
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5202