Motinos dienos sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Mes užaugom, iš namų išėjom,
Rodos, tik ilsėkis ir būki rami.
O rūpesčių juk nesumažėjo
Nuo tada, kai mes buvom lopšy.
Pakely gimtinės medžiai šlama
Ir svaigina žiemos vėsuma.
Tu labai reikalinga mums, mama,
Laukianti, atleidžianti, gera.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3833
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3833
Papuošti sidabru smilkiniai,
O širdy viešpatauja ramybė.
Išauginti vaikai, nugalėti vargai,
Praeity vien praėjusių metų grožybė.
Tad būki laiminga ir gyvenki ilgai, mano mama,
Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais
Eina metai žingsniukais mažais.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3831
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3831
Gyvenime, mama, tu – pati gražiausia gėlė! Žydėki, mama, amžinai!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3828
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3828
Būk jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėtų plukdyti mažylis laivus.
Ir po tavo pasakų skliautais vaikystę praleidęs
Jis užaugtų protingu, laimingu žmogum.

Būki jūra bekraštė, išsiliejusi meile,
Kur galėtų braidyti mažylis dažnai.
Ir pajauski, jam krykštaujant, vaikišką laimę –
Būki su savo mažyliu geriausi draugai!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3827
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3827
Mamyte, ačiū, kad užauginai ir mylėjai visąlaik! Su Motinos diena!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3826
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3826
Už rūpestį, vaikystės pievų rasą,
Jaunystės grožį, mama, ačiū tau tariu!
Už meilę... Tuos žodžius tegu užrašo.
Kaip priesaką kartoti juos turiu.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3825
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3825
Gyvenimas – nepakartojamas stebuklas,
Kurį sukurt tik vienąsyk gali.
Kas kartą tenka sau mažiau palikti,
Kai kitiems save lyg duoną dalini.
Ieškodama erdvėj aukščiausio taško, mama,
Tu mums esi tikroji šviesa ir šiluma!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3824
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3824

Tu pirmoji pasveikinai mus su tekančia saule,
Tu pirmoji bučiavai mūs akis.
Tu linkėjai gyventi laimingai,
Tu – mūsų šviesos spindulys.

Tegul tavo akys mato tik šviesą,
Širdis sutalpina visus pavasarius ir vasaras,
Tegul niekada nepavargsta tavo rankos,
Išmokiusios mus glostyti ir pakelti.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3821
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3821
Mes skubame gyvent, savus takus išmynėm,
Mes skubame... be jausmo, be ugnies.
Ar ne per daug širdies ir meilės mums paskyrei,
Savąją laimę skirdama vaikams visiems?
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3820
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3820

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Ilgai tegul išlieka tavųjų delnų kaitra,
O mintis tavo ilgai tegul teiks patarimų.
Nusišypsok ir ilgai tu išliki jauna,
Nors laikas dažnai daug ko ir negrąžina...
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3819
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3819
Niekas nepakeis tavęs niekada, nes tu vienintelė – mano mama! Linkiu būti laimingai, mama!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3818
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3818
Tava širdis mums reikalinga, Mama,
Ir ašara, ir lūpų šypsena.
Vaikystės žiedus garbanos šios mena,
Nors, Mama, tu kaip obelis balta.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3817
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3817
Visus gegužio žiedlapius gležnus
Norėčiau aš sudėt po tavo kojom,
Už meilę, rūpestį, švelnius žodžius
Tyriausią jausmą – meilę dovanoju!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3816
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3816

Pavasari, išpuošk žiedais mamos suknelę,
Aukštai iškilęs vieversy, užtrauk giesmelę!

Už meilę, šilumą, jaukumą dėkoju, mano miela mama, tau!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3814
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3814
Save kaip saulės šviesą dalini,
Už kitus į kalną ir prieš vėją tu kopi.
Meile, gerumu kvieti,
Paprastumą, nuoširdumą, viltį dovanoji.

Džiaukis laisve, meile ir gėlių žiedais,
Ir linksma, švelni, dosni tu būki visados!
Palinkėt sveikatos, laimės šiandien noriu.
Jei tik gali, toliau dalyki šilumą delnuos!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3812
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3812
Šie žodžiai, mano mama, tau, brangioji,
Aš juos skiriu šiandieną vien tik tau!
Ir iš visos širdies už meilę tau dėkoju
Šią dieną, skirtą vien tik tau!

Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3811
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3811
Dar daug švelnaus anūkų linksmo juoko,
Daug daug sveikatos, laimės, ištvermės
Tau linkim ir ateiname švelnumo pasimokyt,
Ir žiedus dovanojam iš širdies.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3810
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3810

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Leisk, mama, tau rankas šias išbučiuoti,
Sugrubusias nuo vargo ir darbų,
Leisk, mama, tau karštai priglust prie skruostų
Ir pasakyti, kaip tave myliu!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3809
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3809
Mama, prieš tavo sielos didybę nublanksta visi žodžiai, todėl tiesiog linkiu būti laimingai.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3801
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3801
Švieti mums kaip saulė ir mokai kitus
Pilkoj kasdienybėj atrasti džiaugsmus.
Už tavo gerumą mes prašom lemties
Vaivorykščių tiltą į laimę nutiest!

Būk laiminga, mama!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3800
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3800

123...56