Motinos dienos sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Miela mūsų mama, esi tarsi saulė,
Tavo veidas šviečia lyg ryto rasa.
Ir pati geriausia visame pasaulyje,
Nes tokia šioj žemėj tiktai viena.
Mamyte, tu išmokei žengti pirmuosius žingsnius rūpestingai globodama mūsų trapiuosius sparnus. Tu pirma mums parodei saulės spindulius ir šilta šypsena užkerėjai mus. Tu išmokei mus dirbti ir mylėti, skausmą ir vargą dalintis per pusę. Tu pirmoji nušluostei mums ašarą, kai suklupom, ir parodei tiesiausią gyvenimo kelią, kuriuo einam dabar mes visi.
Mama, aš pasakas tavo ir lopšines,
Dainas slepiu širdyje.
Bučiuoju kiekvieną raukšlelę,
Rūpesčių antspaudus tavo veide,
Nes tai tavo bemiegės naktelės,
Kai ant rankų pavargus mane supai.
Mano vargeliai tampa tavaisiais vargais,
Tikiuosi, kad mažosios mano sėkmės
Virs tavaisiais džiaugsmais.
Mamyte, mama, mama,
Šaukiu tave vardu,
Tu, nuostabioji mama,
Geriausia iš visų.

Tu plaukus man šukuoji,
Rengi mane gražiai.
Aš myliu tave tokią,
Kokia visad buvai.

Bet aš gi jau užaugau
Iš tų mažų dienų,
Nereikia manęs rengti...
Nereik šukuot plaukų...

Vis tiek tave aš myliu,
Mylėsiu amžinai!
Juk tu – mamytė mano,
O mes – tavo vaikai.
Mamyte, tu šilta
Saulytė dieną blausią.
Tu – pievoj atrasta
Gėlytė raudoniausia!

Galiu tau daug vardų
Šiandieną sumanyti.
Gražesnio nerandu
Už mieląjį „Mamytė“.
Mama, tu tokia gera,
Tavo rankų švelnumas šildo mane.
Mama, atleiski už mano klaidas,
Myliu, mama, tave!

Su Mamos diena!
Šviesi kaip saulė,
Protinga kaip knyga –
Štai tokia tu esi,
Mano mama miela!
12...567