Motinos dienos sveikinimai

Visos draudimo paslaugos internete. Apsidrausk dabar!
Šią džiugią dieną pas tave skubu
Su žodžiais ilgesio ir meilės pagimdytais,
Man niekas kitas šiandien nesvarbu,
išskyrus laimė tavo akyse, Mamyte!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 763
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 763
Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto...
Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume...
Tu ateini iš ilgesio platybių krašto,
Apkloji liūdintį sušildančia skraiste...
Ir norisi, kad jie – nebylūs žodžiai,
Tūnoje mano viduje, pasiektų tą
Jautriausią širdį ir tu išgirstumei tuomet...
Mama, myliu tave labai!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 762
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 762
Tau, mama mieloji, pavasario gėlės gražiausios, tau švelnaus vėjo šiurenimas ir meiliausi žodžiai.
Ačiū, kad myli ir kasdien dovanoji paguodos ir džiaugsmo ugnelę!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 759
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 759
Gyvenime Mama – vienintelė gėlė gražiausia,
Vaikų širdyse žydintis žiedelis...
Žydėk man visąlaik!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 754
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 754
Mama, tu – įkvėpimo šaltinis, mano angelas sargas, globėja sapnų. Tik tau patikiu rūpesčių srautą, tik tau savo džiaugsmo šypsenas dalinu. Kaip gera parnešt tau pirmą žibuoklę ar pasidalinti mėgstamais ledais su karamele, riešutais ir šokoladu. Mūsų vakarinis arbatos gėrimas ir pokalbiai iki pat sutemų įkvepia mane gyventi, tikėti tuo, ką darau, puoselėti svajones. Tu suteiki sparnus gyvenimo skrydžiui!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 753
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 753
Tamsią vėjuotą naktį man vėl neramu,
Aš prisimenu savo mamytę
Ir tyliai nuotrauką prie širdies glaudžiu.

Prisimenu savo vaikystę,
Lopšinę kurią dainavai,
Aš sugrįšiu pas tave mamyte būtinai, būtinai.

Įėjus į tavo trobelę
Pajusiu gaivų kvapą gimtųjų kraštų,
Apkabinsiu tave, miela mama...
Kaip dažnai tavęs pasilgstu!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 751
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 751
Mama, ačiū už gyvybę, ačiū, kad išmokei tarti pirmą žodį. Ačiū tau už meilę, šilumą ir džiaugsmą, kurį man dovanoji. Sveikinu tave Motinos diena proga, mamyte!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 741
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 741

Mama, tu geriausias žmogus pasaulyje,
Mama, tau vien tik meilė stipri.
Mama – tai švelniausias žodelis,
Kurį šiandien ištarti gali.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 739
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 739
Žydi rožės, žydi tulpės,
Norisi būti šalia tavęs.
Sveikinu tave, mamyte,
Su šia pavasario diena gražia!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 733
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 733

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Mamytei žibuoklių priskinsiu,
Parbėgsiu namo takeliu
Ir garsiai garsiai ištarsiu,
Kad aš ją be galo myliu..
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 732
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 732
Dėkoju tau, mama, kad išmokei mylėti ir gerbti žmones. Ačiū tau už tai, kad užjauti, kai sunku, ir pirmoji skubi man padėti.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 730
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 730
Tu lyg jūra gili,
Tartum toliai žali...
Tu viena mums esi,
Mama brangi!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 728
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 728
Kai apgaubia pečius juoda naktis, užmerkiu aš nuo ašarų drėgnas akis. Nors greitai būsime kartu, užmiegu aš širdy laikydama tave... Mama, naktimis kviečiu tave, nes be tavęs baisu dabar ir čia. Lietus ir sapnas neramus pažadina nakčia, o aš viena viena viena, ir niekas neprisiglaudžia manęs. Apkabinu pagalvę šaltą, jai atiduodu visą savo baimę, mėnulis taria man labanakt, jis šitoks liūdnas ir mažytis šiąnakt. Šimtai žvaigždučių ten aukštai, ar tu matai, ar tu žinai, kuri žvaigždutė – tu, kuri žvaigždutė – aš? Mamyte mano, ar jauti mane nakčia, kai susitinkame sapne, kai noriu aš tave išgirst? Bet susikaupt neleis mintis, kad ryte vėl tavęs nėra, ir saulė nešviečia tada. Ir pasigirsta durų skambesys, klausiu, kas ten beldžias į duris. Tai tu, mamyte mano... Apkabinu tave stipriai, džiaugiuos tavimi, ne tik sapnais...

Atleisk man, mama,
Kad per greit užaugau,
Kad vis rečiau beužsuku namo,
Sugrįžki, mama, į vaikystės lauką –
Juk ten aš per svajas bridau...

Būk laiminga, mama!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 726
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 726
Miela mūsų mama, esi tarsi saulė,
Tavo veidas šviečia lyg ryto rasa.
Ir pati geriausia visame pasaulyje,
Nes tokia šioj žemėj tiktai viena.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 725
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 725
Mamyte, tu išmokei žengti pirmuosius žingsnius rūpestingai globodama mūsų trapiuosius sparnus. Tu pirma mums parodei saulės spindulius ir šilta šypsena užkerėjai mus. Tu išmokei mus dirbti ir mylėti, skausmą ir vargą dalintis per pusę. Tu pirmoji nušluostei mums ašarą, kai suklupom, ir parodei tiesiausią gyvenimo kelią, kuriuo einam dabar mes visi.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 724
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 724
Mama, nešuosi aš pasakas tavo,
Ir lopšines, dainas slepiu širdyje.
Aš bučiuoju kiekvieną raukšlelę,
Rūpesčių antspaudas tavo veide.
Juk tai tavo bemiegės naktelės,
Kai ant rankų pavargus supai.
Juk tai mano vargai,
Tapę tavo vargeliais.
Mažosios sėkmės –
Tavaisiais džiaugsmais.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 723
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 723

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Mamyte, mama, mama,
Šaukiu tave vardu,
Tu, nuostabioji mama,
Geriausia iš visų.

Tu plaukus man šukuoji,
Rengi mane gražiai.
Aš myliu tave tokią,
Kokia visad buvai.

Bet aš gi jau užaugau
Iš tų mažų dienų,
Nereikia manęs rengti...
Nereik šukuot plaukų...

Vis tiek tave aš myliu,
Mylėsiu amžinai!
Juk tu – mamytė mano,
O mes – tavo vaikai.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 722
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 722
Mamyte, tu šilta
Saulytė dieną blausią.
Tu – pievoj atrasta
Gėlytė raudoniausia!

Galiu tau daug vardų
Šiandieną sumanyti.
Gražesnio nerandu
Už mieląjį „Mamytė“.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 721
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 721
Mama, tu tokia gera,
Tavo rankų švelnumas šildo mane.
Mama, atleiski už mano klaidas,
Myliu, mama, tave!

Su Mamos diena!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną!
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 720
Siųsk SMS (žinutės kaina 0,30 €) numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 720

12...456